Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Κινήσεις για να καταχωρήσετε παραστατικά. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, το πλήκτρο οθόνης Λ.Σχ.Ετ. / Γεν.Λογ.Σχ. πού χρησιμεύει;

Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο επιλέγετε αν για την συγκεκριμένη κίνηση θα χρησιμοποιήσετε λογαριασμούς από το γενικό λογιστικό σχέδιο ή από το λογιστικό σχέδιο της εταιρίας .
Κάνοντας λοιπόν κλικ στα κιάλια των λογαριασμών για την επιλογή τους, θα σας εμφανίσει το γενικό λογιστικό σχέδιο ή της εταιρίας ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει.
Στην ίδια κίνηση μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε και λογαριασμούς της εταιρίας, αλλά και λογαριασμούς του γενικού λογιστικού σχεδίου.