Κύρηξη πτώχευσης του εργοδότη από τον εργαζόμενο:Αν ο εργοδότης είναι έμπορος τότε ο εργαζόμενος μπορεί να επιδιώξει να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εφόσον συντρέχει και το στοιχείο της παύσης πληρωμών. Η καθυστέρηση θα πρέπει να αφορά πολλούς μισθωτούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε το γεγονός αυτό να θεωρηθεί ότι συνιστά ένδειξη πτώχευσης της εταιρίας