Γενικά περί κυλιόμενων – πώς τα στήνετε, πώς λειτουργούν.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΩΡΑΡΙΑ

Αρχικά, θα πρέπει να ορίσετε ποιοι εργαζόμενοι θα είναι κυλιόμενοι.
Μέσα από την καρτέλα του, στο ταμπελάκι “Εταιρικά”, στο πεδίο Κυλιόμενα ωράρια βάζετε Ναι.

Μετά θα δημιουργήσετε τα τμήματα των βαρδιών και των κυλιόμενων.

Θα πάτε : Κυλιόμενα Ωράρια > Τμήματα εταιρίας

Είναι πολύ σημαντικό να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να υπολογίσετε τα κυλιόμενα.

Υπάρχουν δύο επιλογές:

-Ανάπτυξη από τον χρήστη
-Αυτόματη ανάπτυξη

Στα Τμήματα εταιρίας λοιπόν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πεδίο προκειμένου να επιλέξετε αν θα γίνει Αυτόματη ανάπτυξη ή θα γίνει Ανάπτυξη από τον χρήστη.

————————————————————————————————————————

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Κυλιόμενα Ωράρια > Τμήματα εταιρίας

–Τα πεδία με αστεράκια θα πρέπει να ενημερωθούν οπωσδήποτε.

Η βασικότερη εργασία προετοιμασίας για να παράγετε προγράμματα είναι ο ορισμός / δημιουργία Τμημάτων με τα ειδικά στοιχεία που η καταχώριση αυτή απαιτεί.

Στο πεδίο Ανάπτυξη από τον χρήστη / Αυτόματη ανάπτυξη κλικάρετε ανάλογα για να επιλέξετε την Ανάπτυξη από τον χρήστη.

Κωδικός και Περιγραφή : Για κάθε τμήμα της επιχείρησης για το οποίο θα παράγουμε κυλιόμενα προγράμματα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εγγραφή (δίνοντας ένα αύξο­ντα διψήφιο αριθμό) και μια περιγραφή που να μας καλύπτει (πχ παραγωγή κλπ).

Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / Εβδομάδα : το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα από τα κλικ που κάνετε στις ημέρες, στην στήλη Ημέρες εταιρίας. Πρέπει να δηλώσετε πόσες ημέρες την εβδομάδα λειτουργεί το συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης δηλαδή π.χ. 5 ή 6 ή 7. Δεν μπορεί να είναι μικρότερο του -5- και μεγαλύτερο του -6-.

Αριθμός Βαρδιών /ημέρα :
Επειδή θα ορίσετε εσείς τις βάρδιες των εργαζόμενων ( δεν θα γίνει αυτόματη ανάπτυξη), στον Αριθμό βαρδιών / ημέρα θα είναι μηδέν και δεν θα σας αφήνει να βάλετε αριθμό (δεν χρειάζεται).

Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / Εβδομάδα: Αυτό το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από τα τικ που κάνετε στις ημέρες, στην στήλη Ημέρες Εταιρίας. Λογικά η εταιρία θα έχει 7ημερη, συνεχή λειτουργία.

Εργάσιμες ημέρες εργ/νων / Εβδομάδα :
Το πεδίο αυτό δεν επηρεάζεται από τις κλικαρισμένες ημέρες στις Εργάσιμες των εργαζόμενων. Αν στην Κάλυψη ημερών εργαζόμενων (7/5) έχετε δηλώσει τον Ρεπατζή ή την Υπερωρία, θα είναι στο -5- και δεν θα αλλάζει. Αν όμως για την Κάλυψη ημερών επιλέξετε την 4η βάρδια, τότε μόνο θα σας αφήσει να βάλετε 6 ή 7 ημέρες.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν 5νθήμερο.
Αν λοιπόν στην στήλη Εργάσιμες εργαζόμενων έχετε κλικάρει 7 ημέρες και κάνετε Εισαγωγή ή Μεταβολή, τότε θα σας εμφανίσει μήνυμα: «Οι εργάσιμες ημέρες εργαζόμενων δεν μπορεί να είναι 7».

Κάλυψη ημερών εργαζόμενων (7/5) :
Εφόσον δηλώσετε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πενθήμερο και το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί επτά ημέρες με τρεις βάρδιες, τότε πρέπει επίσης να δηλώσετε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κενά τους.
Αν δηλαδή στην στήλη Ημέρες εταιρίας δεν έχετε κλικάρει και τις -7-, τότε στο πεδίο αυτό δεν θα σας αφήνει να επιλέξετε τίποτα.

Έχετε τρεις επιλο­γές, είτε με Υπερωρίες, είτε με Ρεπατζή είτε με Πρόσθετη /ες βάρδια /ες.

Με την Ανάπτυξη από τον χρήστη προτείνεται ο Ρεπατζής (τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν στην ανάπτυξη από τον χρήστη).

Η επιλογή Ρεπατζής χρησιμοποιείται όταν το κενό του εργαζόμενου κάποιας βάρδιας καλύπτεται από έναν εργαζόμενο της επιχείρησης που δεν ανήκει στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας. Στην περίπτωση αυτή ο ρεπατζής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας και συνεπώς δεν καταχωρείται μέσα στο τμήμα, καλύπτει το ρεπό δουλεύοντας πάντα την πρώτη βάρδια. Θα ανοίξετε λοιπόν έναν νέο εργαζόμενο που θα τον βάλετε στο πρόγραμμα των κυλιόμενων, να δουλεύει την 1η βάρδια (στο πρόγραμμα που θα φτιάξετε θα είναι στο Α, πρώτη βάρδια, δείτε και παρακάτω).

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση στα Ωράρια βαρδιών (από τα οποία και ορίζετε το χρονικό διάστημα της κάθε βάρδιας) θα συμπληρώσετε όλα τα πεδία, και τις -5- βάρδιες, πχ

06:00 14:00 Α βάρδια
14:00 22:00 Β βάρδια
22:00 06:00 Γ βάρδια
06:00 18:00 Δ βάρδια
18:00 06:00 Ε βάρδια

Υπάρχουν δηλαδή -5- βάρδιες, -3- κανονικές, οι ΑΒΓ και -2- έξτρα για τα Σαββατοκύριακα, οι ΔΕ.
(Αν εκ παραδρομής βάλετε το ίδιο ωράριο σε παραπάνω από μία βάρδιες, τότε θα σας δώσει μήνυμα για Επικαλυπτόμενα Ωράρια).
Δεν είναι ανάγκη να έχετε συμπληρώσει όλες τις βάρδιες. Μπορεί η εταιρία να καλύπτει όλες τις ημέρες της με τις ΑΒΓ βάρδιες, οπότε η Δ και Ε μπορεί να μην χρειάζονται.
· Αν επίσης στο ωράριο δεν έχετε βάλει την Δ και την Ε βάρδια (δεν τις έχει η εταιρία) τότε μετά στην δημιουργία του προγράμματος δεν θα σας αφήνει να χρησιμοποιήσετε το γράμμα Δ και Ε.
. Αν εκ παραδρομής βάλετε το ίδιο ωράριο σε παραπάνω από μία βάρδιες, τότε θα σας εμφανίσει μήνυμα για “Επικαλυπτόμενα Ωράρια”.

*Οι ώρες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε. Το πρόγραμμα θεωρεί τις Α, Β, Γ βάρδιες ως 8ωρες και τις Δ, Ε ως 12ωρες.

Εκτός λοιπόν από τις τρεις κανονικές βάρδιες πρέπει πλέον να δηλώσετε και τις δύο επιπρόσθετες 12ωρες βάρδιες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κενών των εργαζομένων οι οποίοι ανήκουν στις 8ωρες βάρδιες.
Έστω ότι οι κανονικές βάρδιες είναι: 1η βάρδια – 06:00 έως 14:00, 2η βάρδια – 14:00 έως 22:00 και 3η βάρδια – 22:00 έως 06:00, τότε θα πρέπει να δηλώσετε την 4η βάρδια από 06:00 έως 18:00 και την 5η βάρδια από 18:00 έως 06:00.

Το ωράριο δεν είναι ανάγκη να είναι πανομοιότυπο μεταξύ των τμημάτων, μπορεί πχ σε ένα τμήμα να είναι 1η βάρδια – 06:00 έως 14:00, 2η βάρδια – 14:00 έως 22:00 και 3η βάρδια – 22:00 έως 06:00, ενώ σε ένα άλλο να είναι πχ 11:00-19:00, 19:00- 03:00, 03:00-11:00.

Ο υπολογισμός των ωρών και των δεν γίνεται από το ωράριο. Το πρόγραμμα θεωρεί την κάθε βάρδια ΑΒΓ ως 8ωρη, και τις βάρδιες ΔΕ ως 12ωρες.
Αν λοιπόν βάλετε λιγότερες από -8- ώρες, πχ 3ωρα (πράγμα που δεν γίνεται, καθώς η βάρδια είναι 8ωρη), το πρόγραμμα θα την λαμβάνει ως 8ωρη και όχι ως 3ωρη.

! Το ωράριο όμως είναι σημαντικό να συμπληρωθεί σωστά, ώστε να υπολογίζονται αυτόματα τα νυχτερινά και οι υπερωρίες των εργαζόμενων.

——————————————————————————————————-

Στη συνέχεια θα πάτε να δημιουργήσετε το πρόγραμμα των βαρδιών:

Πλήκτρο οθόνης Εργ/μενοι στο κάτω μέρος της οθόνης :

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Εργαζό­μενοι ή πληκτρολογώντας F6, εμφανίζεται ο καταχωρητικός πίνακας (παράθυρο) με τίτλο Εργαζόμενοι / Βάρδια.

Εδώ δημιουργείτε το πρόγραμμα των βαρδιών σας.

Επειδή η ανάπτυξη θα γίνει «χειρόγραφα» από εσάς, δεν χρειάζεται να οριστούν οι εργαζόμενοι ανά βάρδια, αλλά στο σύνολό τους ανά τμήμα, στο οποίο και ορίζετε σε ποια βάρδια θα δουλεύουν. (όπως θα δείτε στην Αυτόματη ανάπτυξη καταχωρούνται ανά βάρδια).

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Εργαζόμενοι / Βάρδια

Επιλέγετε τους εργαζόμενους με το F3 ή με το ποντίκι αντίστοιχα.

Θα εμφανιστούν οι ημέρες του μήνα με τα αρχικά τους
(Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ – (ΠΠΣΚΔΤΤΠΠΣΚ…..)
και τα νούμερα της κάθε ημέρας (δεν είναι η ημερομηνία της ημέρας).
Είναι από 1234567890 για τις κάθε 10 ημέρες.

Επιλέγετε λοιπόν τους εργαζόμενους με κλικ στα κιάλια, και δίπλα κάτω από την κάθε ημέρα βάζετε το γράμμα της βάρδιας που αυτός εργάζεται την ημέρα αυτήν (πχ Α).
Από κάτω θα βάλετε τον επόμενο εργαζόμενο και την αντίστοιχη βάρδια (μπορεί να είναι η ίδια με τον 1ο εργαζόμενο, δηλαδή και οι δύο δουλεύουν στην ίδια βάρδια).
Με το Επόμενη μπρείτε να συμπληρώσετε περισσότερους εργαζόμενους.

Τα γράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι τα κεφαλαία ΑΒΓΔΕ και Ρ (ρεπό).

Α: Η Α βάρδια (8ωρη)
Β : Η Β βάρδια (8ωρη)
Γ: Η Γ βάρδια (8ωρη)
Δ: Η Δ βάρδια (12ωρη)
Ε: Η Ε βάρδια (12ωρη)
Ρ: Το Ρεπό

Εμφανίζεται ο τρέχοντας και ο προηγούμενος μήνας βαρδιών.
Αριστερά βλέπετε τον προηγούμενο μήνα και δεξιά θα είναι οι βάρδιες του τρέχοντα μήνα
Μέσα στις βάρδιες του τμήματος σας εμφανίζεται πάντα ο τρέχοντας μήνας και οι βάρδιες του προηγούμενου. Άρα το πέρασμα των βαρδιών γίνεται ανά μήνα. Αν θέλετε από τώρα να περάσετε βάρδιες άλλου μήνα θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος (να μεταβείτε στον άλλον μήνα και να περάσετε το πρόγραμμα).
Στο κάτω μέρος το πλήκτρο «Ρεπό» σας μετατρέπει το γράμμα Ρ σε αστεράκι ώστε να είναι εύκολο στο «μάτι» να δείτε τα ρεπό του.

Σχετικά με τα Ρεπό:

Όταν ο χρόνος μεταξύ των δύο βαρδιών του ίδιου εργαζόμενου (από την μία ημέρα στην άλλην) είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες (από την ώρα που σχόλασε από την μία βάρδια) τότε στην ουσία έχει πάρει το Ρεπό του (πχ το 1ο μέσα στην εβδομάδα οπότε δικαιούται άλλο ένα). Δεν χρειζεται λοιπόν εδώ να μπει το γράμμα Ρ.
Πχ την Τρίτη δουλεύει την Α βάρδια 6-14 (οπότε σχόλασε 2 το μεσημέρι της Τρίτης) και η βάρδια της Τετάρτης είναι πχ η Β, 14-22 (2 το μεσημέρι της Τετάρτης με 10 το βράδι).
Άρα από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι τις 14 της Τετάρτης είναι 24 ώρες που στην ουσία πήρε το Ρεπό του.
Άλλο παράδειγμα: Δουλεύει την Τετάρτη την Α βάδρια, 06-14 και την Πέμπτη την Γ βάρδια από τις 10 το βράδι της Πέμπτης μέχρι 6 το πρωί της Παρασκευής. Άρα μεσολαβούν περισσότερες από 24 ώρες άρα το πήρε το Ρεπό του.

Τώρα από το μενού Κυλιόμενα Ωράρια μπορείτε να κάνετε Εκτύπωση Προγράμματος και Ενημέρωση μισθοδοσίας από τις σχετικές επιλογές.

Μετά στην Μισθοδοσία περιόδου θα δείτε κανονικά τις κινήσεις, που θα έχουν υπολογιστεί με βάση τις βάρδιες του εργαζόμενου (δείτε και παραδείγματα στην συνέχεια).

Δεν χρειάζεται να κάνετε Παραγωγή προγράμματος (υπομενού στα Κυλιόμενα Ωράρια) αφού αυτή την έχετε κάνει ήδη προηγουμένως. Αν εκ παραδρομής το κάνετε θα σας δώσει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές».

———————————————————————————————————————

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κυλιόμενα Ωράρια > Τμήματα εταιρίας

Τα πεδία με αστεράκια θα πρέπει να ενημερωθούν οπωσδήποτε.

Αυτόματη Ανάπτυξη: Εδώ το κλικάρουμε για να μπορεί η εφαρμογή να κυλήσει τους εργαζόμενους και μετά να παράγει (να φτιάξει) αυτόματα το κυλιόμενο πρόγραμμα.. Εάν ακολουθείτε ήδη «χειρόγραφο» πρόγραμμα και πρέπει να το συνεχίσετε, τότε θα πρέπει το ξεκλικάρετε (Ανάπτυξη από τον χρήστη), έτσι ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε το χειρόγραφο πρόγραμμά σας που υποβάλετε στην επιθεώρηση εργασίας. Αν στο Σαββατοκύριακο έχετε πάλι -3- βάρδιες, την Α, Β και Γ και για το Σαββατοκύριακο (δεν έχετε την Δ και Ε), τότε στα ωράρια των βαρδιών δεν χρειάζεται να δηλώσετε την 4η και 5η βάρδια.

Κωδικός και Περιγραφή : Για κάθε τμήμα της επιχείρησης για το οποίο θα παράγουμε κυλιόμενα προγράμματα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εγγραφή (δίνοντας ένα αύξοντα διψήφιο αριθμό) και μια περιγραφή που να μας καλύπτει (πχ παραγωγή κλπ).

Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / Εβδομάδα : το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα από τα κλικ που κάνετε στις ημέρες, στην στήλη Ημέρες εταιρίας. Πρέπει να δηλώσετε πόσες ημέρες την εβδομάδα λειτουργεί το συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης δηλαδή πχ 5 ή 6 ή 7. Δεν μπορεί να είναι μικρότερο του -5- και μεγαλύτερο του -6-.

Αριθμός Βαρδιών /ημέρα : στο πεδίο αυτό πρέπει να δηλώσετε πόσες βασικές βάρδιες εργάζονται ανά εικοσιτετράωρο και κατά συ­νέπεια θα πρέπει να κυλίονται (πχ 2 ή 3 ). Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από -3-.
Αυτό διότι: Οι βάρδιες των εργαζόμενων στην Αυτόματη ανάπτυξη είναι πάντα 2 ή -3-, η ΑΒ, ή η ΑΒΓ. Οι άλλες δύο, Δ και Ε είναι έξτρα (υπερωρίες, ρεπατζής κτλ). Δεν θα σας αφήσει λοιπόν να βάλετε λιγότερες από -1- βάρδια και περισσότερες από 3 (θα πρέπει να είναι 2 ή 3). Όταν κάνετε κλικ στο Εργ/νοι για να περάσετε τις βάρδιες, θα εμφανιστεί μενού με τον αριθμό βαρδιών που βάλατε εδώ.

Αν βάλετε μόνο -2- βάρδιες τότε μετά και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Εργ/μενοι θα σας εμφανίσει μόνο αυτές τις δύο βάρδιες (για να περάσετε εργαζόμενο σε κάθε βάρδια).

Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / Εβδομάδα: Αυτό το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από τα τικ που κάνετε στις ημέρες, στην στήλη Ημέρες Εταιρίας. Λογικά η εταιρία θα έχει 7ημερη, συνεχής λειτουργία.

Εργάσιμες ημέρες εργ/νων / Εβδομάδα :
Αν έχετε την Αυτόματη Ανάπτυξη (κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο μέσα στην δημιουργία του τμήματος) τότε αυτό το πεδίο είναι πάντα στο -5- ανεξάρτητα από το πόσες ημέρες θα κλικάρετε στις Εργάσιμες εργαζόμενων.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν 5νθήμερο. Αν λοιπόν στην στήλη Εργάσιμες εργαζόμενων έχετε κλικάρει 7 ημέρες και κάνετε Εισαγωγή ή Μεταβολή, τότε θα σας εμφανίσει μήνυμα: «Οι εργάσιμες ημέρες εργαζόμενων δεν μπορεί να είναι 7».

Κάλυψη ημερών εργαζόμενων (7/5) : εφόσον δηλώσετε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πενθήμερο και το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί επτά ημέρες με τρεις βάρδιες, τότε πρέπει επίσης να δηλώσετε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κενά τους. Με την Αυτόματη Ανάπτυξη έχετε τρεις επιλογές, είτε με Υπερωρίες, είτε με Ρεπατζή είτε με Πρόσθετη /ες βάρδια /ες.

Την επιλογή Υπερωρία τη χρησιμοποιείτε για να καλυφθούν τα κενά των εργαζόμενων της κάθε μίας βάρδιας από τους εργαζόμενους των άλλων δυο βαρδιών, μετατρέποντας τα 8ωρά τους σε 12ωρα. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ορίσετε όχι μόνο τα ωράρια εργασίας για τις τρεις 8ωρες βάρδιες αλλά και τα ωράρια για τις δύο 12ωρες βάρδιες που χρειάζονται για την κάλυψη των κενών, έτσι ώστε να παραχθεί σωστό πρόγραμμα εναλλαγής των ομάδων εργασίας αλλά παράλληλα και να υπολογιστεί σωστά η μισθοδοσία με τις σχετικές υπερωρίες.

Στα Ωράρια βαρδιών λοιπόν θα συμπληρώσετε όλα τα πεδία, και τις -5- βάρδιες, πχ

06:00 14:00 Α ΒΑΡΔΙΑ
14:00 22:00 Β ΒΑΡΔΙΑ
22:00 06:00 Γ ΒΑΡΔΙΑ
06:00 18:00 Δ ΒΑΡΔΙΑ
18:00 06:00 Ε ΒΑΡΔΙΑ

*Οι ώρες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε. Το πρόγραμμα θεωρεί την Α, Β, Γ βάρδιες ως 8ωρες και τις Δ, Ε ως 12ωρες.

Σημείωση: Στην Αυτόματη ανάπτυξη αν δεν έχετε δηλώσει την 4η και την 5η βάρδια, στο πρόγραμμα κυλιόμενων δεν θα σας εμφανίζει Δ και Ε βάρδια (αφού δεν υπάρχουν).

Η επιλογή Ρεπατζής χρησιμοποιείται όταν το κενό του ερ­γαζόμενου κάποιας βάρδιας καλύπτεται από έναν εργαζόμενο της επιχείρησης που δεν ανήκει στο κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας. Στην περίπτωση αυτή ο ρεπατζής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας και συνεπώς δεν καταχωρείται μέσα στο τμήμα, καλύπτει το ρεπό δουλεύοντας πάντα την πρώτη βάρδια. Θα ανοίξετε λοιπόν έναν νέο εργαζόμενο που θα τον βάλετε στο πρόγραμμα των κυλιόμενων, να δουλεύει πάντα την 1η βάρδια.

4η ΒΑΡΔΙΑ: Όταν η επιχείρηση λειτουργεί συνεχώς, είτε στο σύνολό της είτε κατά τμήματα, έχει τη δυνατότητα να προσλάβει επιπλέον προσωπικό για να απασχολείται σε δύο 12ωρες βάρδιες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία κατά το Σάββατο και την Κυριακή. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις 12ωρες βάρδιες καλύπτουν τους εργαζόμενους των κανονικών βαρδιών κατά τα κενά τους το Σαββατοκύριακο.

Στην περίπτωση αυτή στο καταχωρητικό του τμήματος της εταιρίας που εφαρμόζει αυτό τον τρόπο λειτουργίας δηλώνετε τα εξής:

Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / εβδομάδα: 7 γιατί πρόκειται για συνεχή λει­τουργία.

Αριθμός Βαρδιών / ημέρα : 3. Εδώ δηλώνετε τον αριθμό των κανονι­κών βαρδιών.

Εργάσιμες Ημέρες Εργ/ων / Εβδομάδα : 5

Κάλυψη Ημερών εργαζόμενων (7/5): 4 Βάρδια.

Ωράριο Βαρδιών : Εκτός από τις τρεις κανονικές βάρδιες πρέπει πλέον να δηλώσετε και τις δύο επιπρόσθετες 12ωρες βάρδιες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κενών των εργαζομένων οι οποίοι ανήκουν στις 8ωρες βάρδιες. Έστω ότι οι κανονικές βάρδιες είναι: 1η βάρδια – 06:00 έως 14:00, 2η βάρδια – 14:00 έως 22:00 και 3η βάρδια – 22:00 έως 06:00, τότε θα πρέπει να δηλώσετε την 4η βάρδια από 06:00 έως 18:00 και την 5η βάρδια από 18:00 έως 06:00. Το ωράριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε.
Αν εκ παραδρομής βάλετε το ίδιο ωράριο σε περισσότερες από μία βάρδιες, τότε θα σας εμφανίσει σχετικό μήνυμα για επικάλυψη ωρών.

Το ωράριο δεν είναι ανάγκη να είναι πανομοιότυπο, μπορεί πχ σε ένα τμήμα να είναι 1η βάρδια – 06:00 έως 14:00, 2η βάρδια – 14:00 έως 22:00 και 3η βάρδια – 22:00 έως 06:00, ενώ σε ένα άλλο να είναι πχ 11:00-19:00, 19:00- 03:00, 03:00-11:00.
Ο υπολογισμός των ωρών και των υπερωριών δεν γίνεται από το ωράριο. Το πρόγραμμα θεωρεί την κάθε βάρδια ΑΒΓ ως 8ωρη, και τις βάρδιες ΔΕ ως 12ωρες.
! Είναι όμως σημαντικό να συμπληρωθεί το σωστό ωράριο, διότι βάσει αυτού υπολογίζονται τα νυχτερινά και οι υπερωρίες.

Πλήκτρο οθόνης Εργ/μενοι στο κάτω μέρος της οθόνης :

Για κάθε βάρδια που δηλώσατε πρέπει να ορί­σετε ποιοι εργαζόμενοι την απαρτίζουν εφ’ όσον παραπάνω έχετε επιλέξει ναι στην Αυτόματη ανάπτυξη. Από το παράθυρο λοιπόν που προβάλλεται επιλέγετε βάρδια και στην συνέχεια στον σχετικό πίνακα δηλώνετε τους εργαζόμενους (επιλογή με F3 ή με το ποντίκι στα κιάλια).
Προσοχή οι εργαζόμενοι που θα δηλώσετε ως πρώτη βάρδια είναι αυτοί με τους οποίους το κυλιόμενο ωράριο θα ξεκινήσει να παράγεται.

Με την Αυτόματη ανάπτυξη δηλαδή, όταν κάνετε κλικ το Εργ/νοι θα εμφανιστεί πτυσσόμενο μενού με Βάρδια 1, Βάρδια 2, Βάρδια 3. Ο αριθμός βαρδιών που θα σας εμφανιστεί εδώ εξαρτάται από τον αριθμό τους που έχετε βάλει στο πεδίο Αριθμός βαρδιών /ημέρα. (όχι πάνω από 3 και όχι κάτω από 2, δηλαδή 2 ή 3).

Αν όμως στο πεδίο Κάλυψη Ημερών εργαζόμενων (7/5) έχετε δηλώσει την 4η βάρδια, τότε εδώ θα σας εμφανίσει 5 βάρδιες για τις οποίες θα πρέπει να ορίσετε εργαζόμενους.
Δηλαδή αφού τα Σαββατοκύριακα θα καλυφθούν με παραπάνω βάρδιες, την 4η και την 5η (Δ και Ε), τότε τυπικά λέγεται 4η βάρδια (που περιλαμβάνει την 4η και την 5η).

Όμως στο πεδίο Κάλυψη ημερών εργαζόμενων θα εξακολουθεί να είναι μέχρι 3 (δηλαδή δεν μπορείτε να βάλετε εκεί το νούμερο 5, παρ’όλο που στην Κάλυψη ημερών έχετε δηλώσει την 4η βάρδια).

! Εδώ στην ουσία δεν δημιουργείτε το τμήμα του κυλιόμενου (αφού θα δημιουργηθεί μετά αυτόματα).

Εδώ περνάτε, απλά βάζετε τους εργαζόμενους στις βάρδιές τους.

Κάνοντας λοιπόν κλικ στο Εργ/νοι θα επιλέξετε πχ πρώτα την Βάρδια 1 και με κλικ στα κιάλια θα αρχίσετε να βάζετε τους εργαζόμενους αυτής της βάρδιας. Με το Επόμενη μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερους εργαζόμενους στην βάρδια.
Μόλις τελειώσετε με την 1η βάρδια κάνετε Έξοδος. Επανέρχεστε στο παράθυρο του τμήματος, επιλέγετε το Εργ/μενοι , την Βάρδια 2 και καταχωρείτε τους εργαζόμενους της βάρδιας αυτής.
Το κάτω πλήκτρο οθόνης Ρεπό, εδώ δεν παίζει κανέναν ρόλο (χρησιμοποιείται μόνο στην Ανάπτυξη από τον χρήστη).

Αν βάλετε τον ίδιο εργαζόμενο δύο φορές στην ίδια βάρδια τότε θα σας δώσει μήνυμα: «Επανάλυψη εργαζόμενου στην ίδια βάρδια».
Αν βάλετε τον ίδιο εργαζόμενο σε δύο διαφορετικές βάρδιες ταυτόχρονα: Θα σας δώσει μήνυμα «Επανάλυψη εργαζόμενου μεταξύ βαρδιών».

! Επαναλαμβάνουμε ότι εδώ ορίζετε πώς θα ξεκινήσει η μετακύλιση των εργαζόμενων. Δηλώνετε πχ έναν εργαζόμενο στην 1η βάρδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλον τον μήνα ο εργαζόμενος θα είναι στην 1η βάρδια. Θα ξεκινήσει από αυτήν, και μετά θα μετακυλίεται στις βάρδιες.

Ο τρόπος που γίνεται η μετακύλιση των βαρδιών είναι αλγοριθμηκός του προγράμματος. Σε βάθος χρόνου και μηνών όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν «περάσει» από τον ίδιο αριθμό βαρδιών και θα έχουν πάρει τα ίδια Ρεπό.

Στο παράθυρο αυτό (Εργαζόμενοι / Βάρδια) εμφανίζεται ο τρέχοντας, και ο προηγούμενος μήνας βαρδιών.
Αριστερά βλέπετε τον προηγούμενο μήνα και δεξιά θα είναι οι βάρδιες του τρέχοντα μήνα
Σημείωση: Μέσα στις βάρδιες του τμήματος σας εμφανίζεται πάντα ο τρέχοντας μήνας και οι βάρδιες του προηγούμενου. Άρα το πέρασμα των βαρδιών γίνεται ανά μήνα. Αν θέλετε από τώρα να περάσετε βάρδιες άλλου μήνα θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος.

Μετά θα κάνετε:

Πρώτα την Παραγωγή του προγράμματος (από το μενού Κυλιόμενα ωράρια).
Μετά θα κάνετε Εκτύπωση προγράμματος.

Σχετικά με τα Ρεπό:
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν -5- ημέρες την εβδομάδα, άρα να παίρνουν -2- ρεπό την εβδομάδα. Στο πρόγραμμα όμως μπορεί να δείτε πχ -1- ρεπό την εβδομάδα, ένα Ρ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν πήρε κι άλλο ρεπό.
Πχ μπορεί να δουλεύει την Α βάρδια 6-14, και μετά την Δ βάρδια, που είναι 06.00 το απόγευμα. Άρα μεταξύ των δύο βαρδιών έχουν μεσολαβήσει 24 ώρες, άρα στην ουσία έχει πάρει το Ρεπό, χωρίς να φαίνεται το γράμμα Ρ μεταξύ των δύο βαρδιών (θα είναι ΑΔ και όχι ΑΡΔ, αλλά στο ΑΔ υπάρχει μεσολάβηση 24 ωρών, άρα Ρεπό).

————————————————————————————————————————
Παραδείγματα:

Δημιουργείτε τμήμα με αυτόματη ανάπτυξη, με 4η βάρδια (άρα σύνολο 5 βάρδιες). Στα ωράρια βαρδιών, στο τμήμα που δημιουργείτε, έχετε βάλει:

06:00 14:00
14:00 22:00
22:00 06:00
06:00 18:00
18:00 06:00

Στις -2 -τελευταίες βάρδιες (4η και 5η) το ωράριο είναι 12ωρο.
Επίσης έχετε δηλώσει ότι οι Εργάσιμες ημέρες των εργαζόμενων και της Εταιρίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή .
Αν εκ παραδρομής βάλετε το ίδιο ωράριο σε περισσότερες από μία βάρδιες, τότε θα σας εμφανίσει σχετικό μήνυμα για επικάλυψη ωρών.
Έχετε βάλει -3- εργαζόμενους στις -3- βάρδιες.
Έστω ότι στην 1η βάρδια είναι ο κ . Νικολάου. Στην καρτέλα του έχετε βάλει κανονικά το ωράριό του (8ωρο), πλήρης απασχόληση, και οι αποδοχές του είναι: 751,39€. Τα κυλιόμενα θα υπολογιστούν με βάση το ωράριο των βαρδιών και όχι αυτό της καρτέλας του.
Αφού είναι στην 1η βάρδια το ωράριό του ξεκινάει στο 06:00 έως 14:00 αλλά μετά μετακυλίεται και στην 3η βάρδια όπου έχει και νυχτερινά.
Θα κάνετε την Παραγωγή του προγράμματος και μετά, (πριν την ενημέρωση μισθοδοσίας), θα κάνετε την Εκτύπωση του προγράμματος για να δείτε ότι έχει ενημερωθεί σωστά.
Έστω ότι από το πρόγραμμα βλέπουμε ότι μέσα στον μήνα έκανε την -Γ- βάρδια που έχει και τα νυχτερινά, -5- φορές (μία εργάσιμη εβδομάδα). Άρα σύνολο ωρών 5 *8 = 40 ώρες.
Επίσης στον μήνα αυτόν υπάρχει και επίσημη αργία, π.χ. 28η Οκτωβρίου.
Τώρα και με την Ενημέρωση Μισθοδοσίας δημιουργείται η κίνηση ως εξής:
Βασικές αποδοχές: 751,39€. Νυχτερινά 40 ώρες και Κυριακές / Αργίες 8 ώρες επειδή δούλεψε στην Αργία.
Αποδοχές Νυχτερινών : 751,39 / 166,667 = 4,50€ και: 4,50 *0,25 * 40 = 45€. Και Αργία :
8* 0,75* 4,5 = 27€.
Σύνολο αποδοχών: 751,39 + 45 + 27 = 823,39€.
Η μισθοδοσία λοιπόν είναι συνολικά μηνιαία, με βάση το πρόγραμμα των βαρδιών του εργαζόμενου (δεν ενδιαφέρει το ωράριο στην καρτέλα του εργαζόμενου, όσο το ωράριο της βάρδιας που δουλεύει στην καρτέλα δημιουργίας του τμήματος).
Έστω τώρα ότι τρέχετε την μισοδοσία του 11ου μήνα: (δεν χρειάζεται να αλλάξετε την ημερομηνία του συστήματος):
Κάνετε Παραγωγή και Εκτύπωση προγράμματος και ο Νικολάου δουλεύει στην 3η νυχτερινή βάρδια
-8- ημέρες. Ο μήνας δεν έχει καμία αργία.
Η βάρδια που θα τον ξεκινήσει στον επόμενο μήνα είναι αυτή που είχε σταματήσει από τον προηγούμενο, αν πχ είχε την Β βάρδια, από αυτήν θα τον ξεκινήσει και στον επόμενο μήνα.
Κάνετε Ενημέρωση Μισθοδοσίας (αν σας εμφανίσει μήνυμα Ο εργαζόμενος ανήκει σε άλλο κύκλωμα, πατήστε οκ, και θα συνεχίσετε κανονικά).
Τώρα σας έχει υπολογίσει 8 ημέρες *8 ώρες= 64 ώρες νυχτερινά, και: 64 *4,5 €* 0,25 = 72€ και σύνολο αποδοχών: 751,39€ + 72€ = 823,39€.
Αν είχατε κι άλλο τμήμα στην εταιρία τότε θα βάζατε κι άλλους εργαζόμενους στα κυλιόμενα (δεν μπορεί ο ίδιος εργαζόμενος να δουλεύει και στα δύο).
Σημείωση: Αν ένα Τμήμα έχει ενημερώσει μισθοδοσία, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή των στοιχείων του.
————————————————————————————————————————

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ

Πώς θα υπολογιστούν αυτόματα οι υπερωρίες και τα νυχτερινά του κυλιόμενου εργαζόμενου:

Θα πρέπει στο Εργάσιμες Εργαζόμενων να έχετε τικάρει -5- ημέρες ώστε οι υπόλοιπες να καλύπτονται με υπερωρίες. Στο πεδίο Εργάσιμες ημέρες εργαζόμενων ανά εβδομάδα θα πρέπει επίσης να βάλετε 5.
———————————————————————————————————————
Παράδειγμα:

Έχετε εργαζόμενο που τον έχετε βάλει στην Βάρδια 1 και η οποία θα κυλίεται.

Τα ωράρια των βαρδιών είναι:

Α: 06:00-14:00
Β: 14:00-22:00
Γ: 22:00-06:00
Δ: 06:00-18:00
Ε: 18:00-06:00

Αφού λοιπόν θα καλυφθούν οι βάρδιες με υπερωρίες των ίδιων εργαζόμενων, οι Δ και οι Ε θα έχουν την σχετική αύξηση.
Επίσης η Γ και η Ε θα έχουν και νυχτερινά, από -8- ώρες η κάθε μία.

Παίρνετε το πρόγραμμα (Κυλιόμενα Ωράρια, Παραγωγή προγράμματος και μετά Εκτύπωση προγράμματος), και για τον εργαζόμενο πχ είναι:

-3- φορές στην Δ και -3- στην Ε.

Στην Γ είναι 7 φορές (δεν έχει υπερωρία, θα έχει νυχτερινά).

Είναι: συνολικές ώρες υπερωρίας:
Στην Δ και στην Ε δουλεύει 12 ωρα, άρα υπερωρίες 4 ώρες στην κάθε μία, και:
4ώρες *3 φορές +4ώρες *3 φορές =12+12=24 ώρες υπερωρίας. Από αυτές οι πρώτες 20 ώρες ( 5 ώρες την εβδομάδα * 4 εβδομάδες), είναι με συντελεστή 20%. Οι υπόλοιπες -4- με 40%.

Νυχτερινές: 80 ώρες.

Στην Γ: 8*7 = 56
Στην Ε: 3*8= 24

Σύνολο : 56+24 = 80.

Στην Μισθοδοσία περιόδου θα είναι:

Νυχτερινά : 66 ώρες
Κυριακές / Αργίες : 36 ώρςε
Νυχτερινές / Κυριακές Αργίες: 14 ώρες

Σύνολο νυχτερινών: 66+14= 80

Από το πρόγραμμα των κυλιόμενων έστω ότι παρατηρούμε τα εξής:

Μία βάρδια Γ πέφτει Κυριακή, 6 ώρες (από τα μεσάνυχτα Σαββάτου).

Για τις Κυριακές έχει δύο φορές την Δ και μία Ε, σύνολο ωρών : 12 * 3 = 36.

Νυχτερινά που πέφτουν Κυριακές: Δηλαδή η Γ και η Ε που είναι Κυριακές:
Έστω ότι έχει μία βάρδια Ε που είναι σε Κυριακή προς Δευτέρα (18.00-06.00).

18 -22 και 22-00 (2 ώρες νυχτερινά μέσα στην Κυριακή) και 00- 06 (Δευτέρα)
άρα 2 ώρες Νυχτερινά Κυριακή.

Έστω ότι έχει 2 φορές την Γ με 6 ώρες νυχτερινά Κυριακή (Σάββατο προς Κυριακή). ‘Αρα 6*2 = 12
Και 12+ 2 =14 ώρες Κυριακές / Αργίες.

Σημείωση: Στην αυτόματη ανάπτυξη το Ρ (Ρεπό) είναι πάντα με την Δ και την Ε βάρδια (ώστε να μην σταματά καθόλου η εταιρία).

————————————————————————————————————————