(Π.Κ.  93 / 28-7-2008) 
ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας Που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας. (Π.Κ. 93/28-7-2008)
Αθήνα, σήμερα 2/ 6 /2008 οι υπογράφοντες:
α) Ασβεστάς Νικόλαος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.
β) Νικολάου Διονύσης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
γ) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:
Οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου γενικά, όπως, Επιπλοποιοί, Μηχανοξυλουργοί (χειριστές όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου), Σκαλιστές, Ξυλοτορνευτές, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια παραγωγής παρκετών, Καθεκλοποιοί Κορνιζοποιοί, Κιβωτοποιοί, Βαρελοποιοί, Λουστραδόροι, οι εργαζόμενοι στις ταπετσαρίες επίπλων, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ξύλινων λυόμενων σπιτιών, οι εργαζόμενοι στο πριστήρια ξυλείας, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια κατασκευής επεξεργασμένων και τεχνιτών σανίδων (ινοσανίδες, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ κλπ.) καθώς και των Ναυπηγοξυλουργών που εργάζονται εντός επισκευαζόμενων ή κατασκευαζόμενων πλοίων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από 25.6.2007 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 7%, δ) επίδομα κατά 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ του κλάδου και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης, ΤΕΙ, κλπ.. Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ.1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Θεωρούνται εκείνοι που έχουν τεχνική ειδίκευση και είναι ικανοί να εκτελέσουν μόνοι, μία ή περισσότερες εργασίες, των παραπάνω ειδικοτήτων και εφόσον διανύουν τον 6° χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην τέχνη ή οι διανύοντες τον 5° χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και έχουν πτυχίο ειδικής σχολής μαθητείας ή άλλης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του κλάδου.
Αρθρο 4
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Αρθρο 5
Όσες διατάξεις Δ.Α και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2008.