Θέλετε για κάποιον λόγο να πάρετε σε ξεχωριστή Προσωρινή Δήλωση την φορολογία των Οικοδόμων, ή των Ελεύθερων Επαγγελματιών ή των Τρίτων. Πώς θα το κάνετε αυτό;

Κανονικά όλες οι αποδοχές πάνε στην κοινή Προσωρινή δήλωση του φόρου. Αν θέλετε να τα ξεχωρίσετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία ξεχωριστή εταιρία όπου θα παρακολουθείτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή τους οικοδόμους κτλ.