(Π.Κ.Υ.Ε. 25 / 23-5-2006) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Σήμερα την 16 ΜαΪου 2006 στην Αθήνα, ενώπιον της Μεσολαβήτριας του Ο.ΜΕ.Δ. Κουτσιμπού Ελένης, οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Λεωνίδα Καραθανάση, Πρόεδρο, Ευάγγελο Πολύζο, Γεν. Γραμματέα και Μιχαήλ Λαζαρίδη, Οργανωτικό Γραμματέα.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Ανδρεάδη, Πρόεδρο, Αρ. Θωμόπουλο, Αντιπρόεδρο και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, Γεν. Γραμματέα,
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ.
Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα ρύθμιση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυκτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α.
Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β.
Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση μάγειρας Γ και καμαριέρης – α.
Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005 σύμφωνα με την από 21-3-2005 ΣΣΕ (ΠΚ 23/23-3-2005), αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 2,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 767,17 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 750,99 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 736,10 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 703,46 ευρώ
2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006, κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 794,02 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 777,27 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 761,86 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 728,08 ευρώ
3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2007, κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 809,90 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 792,82 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 777,10 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 742,64 ευρώ
4. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2007, κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 838,25 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 820,57 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 804,30 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 768,63 ευρώ
5. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων και διαμορφώνεται ως εξής:
α. από 1-1-2006 έως 30-6-2006
– για τους σερβιτόρους σε 55,10 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 48,21 ευρώ,
β. από 1-7-2006 έως 31-12-2006
– για τους σερβιτόρους σε 57,03 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 49,90 ευρώ,
γ. από 1-1-2007 έως 30-6-2007
– για τους σερβιτόρους σε 58,17 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 50,90 ευρώ,
δ. από 1-7-2007 έως 31-12-2007
– για τους σερβιτόρους σε 60,21 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 52,68 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας, αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαμορφώνεται ως εξής:
α) από 1-1-2006 αυξάνεται κατά ποσοστό 2,5% και διαμορφώνεται σε 4,44 ευρώ,
β) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2006, κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται σε 4,60 ευρώ,
γ) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2006, αυξάνεται περαιτέρω από 1-1-2007 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνεται σε 4,69 ευρώ και
δ) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30-6-2007 αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2007 κατά 3,5% και διαμορφώνεται σε 4,85 ευρώ.
Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τον λαντζέρη
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες -σες.
Άρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων
Οι μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακές) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οι οποίες θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο) υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσής του και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλλεί στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από τη 10η Ιουνίου, εκτός αν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας οπότε υποχρεούται από 25 Μαΐου, και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις.
Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
Άρθρο 7
Αργίες
Στις προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρετέες εορτές 25η Μαρτίου, η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η Δεκεμβρίου, προστίθεται σαν ημέρα αργίας και η 1η Ιανουαρίου (Δ.Α. 20/1997).
 Άρθρο 8
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουμένων ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2006.