(Π.Κ.Υ.Ε. 21 / 6-8-2010) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 21/6.8.2010

Σήμερα στις 22.7.2010 στα γραφεία του ΟΜΕΔ που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7) ενώπιον του μεσολαβητή Χρήστου Α. Ιωάννου, οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Λεωνίδα Καραθανάση, πρόεδρο, Παναγιώτη Προύτζο, γενικό γραμματέα, Ευάγγελο Πολύζο, μέλος του Δ.Σ. και Μιχαήλ Λαζαρίδη, οργανωτικό γραμματέα και
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Ανδρεάδη, πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωμόπουλο, αντιπρόεδρο και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, γενικό γραμματέα,
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχείρησης θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ.
Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση, αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυχτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων και μάγειρας Α’.
Κατηγορία Β’: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β’.
Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή Δ.Α., μάγειρας Γ’ και καμαριέρης-α.
Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.
Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια
3.1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, σύμφωνα με την από 26.5.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 33/10.6.2008), παραμένουν σταθεροί για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010 ως εξής:
Κατηγορία Α’: 947,96 ευρώ
Κατηγορία Β’: 927,96 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 909,57 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 869,22 ευρώ
3.2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α’: 957,44 ευρώ
Κατηγορία Β’: 937,24 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 918,67 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 877,91 ευρώ
3.3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2011, αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α’: 967,01 ευρώ
Κατηγορία Β’: 946,61 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 927,86 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 886,69 ευρώ
3.4. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων και διαμορφώνεται ως εξής:
α) Από 1.1.2010 έως 31.12.2010 το ημερομίσθιο παραμένει σταθερό:
– Για τους σερβιτόρους σε 68,10 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 59,57 ευρώ.
β) Από 1.1.2011 έως 31.12.2011
– Για τους σερβιτόρους σε 68,78 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,17 ευρώ.
γ) Από 1.1.2012
– Για τους σερβιτόρους σε 69,47 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,77 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.
Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαμορφώνεται ως εξής:
α) από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 παραμένει σταθερό στο ποσό των 5,49 ευρώ.
β) Από 1.1.2011 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,54 ευρώ.
γ) Όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31.12.2011, αυξάνεται περαιτέρω από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,60 ευρώ.
Άρθρο 5
5.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηναίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
5.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 (Π.Κ.: 9/3.4.1996) για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 6
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2010, 2011 και 2012 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα
Μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα, ποσό ίσο με το 1/15 του μισού (1/2) μηνιαίου μισθού ή ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της απόφασης 19040/1981 (ΦΕΚ 742/Β’) των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’), της υπουργικής απόφασης 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’), όπως συμπληρώθηκε από την υπουργική απόφαση 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) και της υπουργικής απόφασης 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’), σχετικά με τους όρους, τον χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.