(Π.Κ.Υ.Ε. 33 / 10-6-2008) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 33/10-6-2008)
Σήμερα την 26η Μαΐου 2008 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 24) οι υπογράφοντες:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Λεωνίδα Καραθανάση, Πρόεδρο, Παναγιώτη Προύτζο, Αντιπρόεδρο, Ευάγγελο Πολύζο, Γεν. Γραμματέα και Μιχαήλ Λαζαρίδη, Οργανωτικό Γραμματέα.

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Ανδρεάδη, Πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωμόπουλο, Αντιπρόεδρο και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, Γεν. Γραμματέα,
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ.
Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυκτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α.

Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β.
Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.

Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση μάγειρας Γ και καμαριέρης – α.

Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2007 σύμφωνα με την από 16-5-2006, ΠΚ 25(23/05/2006) Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 867,59 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 849,29 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 832,45 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 795,53 ευρώ

2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2008, κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 894,49 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 875,62 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 858,26 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 820,19 ευρώ

3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2009, κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 912,38 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 893,13 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 875,43 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 836,59 ευρώ

4. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2009, κατά ποσοστό 3,9% και διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 947,96 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 927,96 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 909,57 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 869,22 ευρώ

5. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων και διαμορφώνεται ως εξής:
α. από 1-1-2008 έως 30-6-2008
– για τους σερβιτόρους σε 62,32 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,52 ευρώ,
β. από 1-7-2008 έως 31-12-2008
– για τους σερβιτόρους σε 64,25 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 56,21 ευρώ,
γ. από 1-1-2009 έως 30-6-2009
– για τους σερβιτόρους σε 65,54 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 57,33 ευρώ,
δ. από 1-7-2009 έως 31-12-2009
– για τους σερβιτόρους σε 68,10 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 59,57 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας, αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαμορφώνεται ως εξής:
α) από 1-1-2008 αυξάνεται κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται σε 5,02 ευρώ,
β) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30-6-2008, αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2008, κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνεται σε 5,18 ευρώ,
γ) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2008, αυξάνεται περαιτέρω από 1-1-2009 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνεται σε 5,28 ευρώ και
δ) όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30-6-2009 αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2009 κατά 3,9% και διαμορφώνεται σε 5,49 ευρώ.
Άρθρο 5
Η χορηγούμενη τροφή και το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, όπως καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 28/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, τα οποία διαλαμβάνονται στο άρθρο 4.7 της υπ’ αριθμ. 20/1997 Δ.Α., τροποποιούνται και αντικαθίσταται το άρθρο 4.7 της υπ’ αριθμ. 20/1997 Δ.Α. ως ακολούθως:
«4.7. Επίδομα τροφής.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρετούνται, σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυμούν, να παρέχουν τροφή, εκπιπτομένου σ’ αυτή την περίπτωση ποσοστού 2% επί του βασικών μηνιαίων μισθών του άρθρου 3 (εκάστοτε βασικός).
Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν επιθυμεί να παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσομένης έτσι της επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής.
Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο έχει ως εξής:
 Δευτέρα  Κοτόπουλο  ή όσπρια Σαλάτα ή τυρί  Φρούτο
 Τρίτη   Κιμάς (μπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος) Σαλάτα ή τυρί Γλυκό
 Τετάρτη  Μουσακάς ή λαδερό (μελιτζάνες ιμάμ) Τυρί Φρούτο
 Πέμπτη  Κοτόπουλο ή ζυμαρικό  Σαλάτα ή τυρί Φρούτο
 Παρασκευή  Κρέας ή λαδερό (γεμιστά) Σαλάτα ή τυρί Γλυκό
 Σάββατο  Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο Σαλάτα ή τυρί Φρούτο
 Κυριακή  Κρέας (μπριζόλα) Σαλάτα ή τυρί Γλυκό ή παγωτό
 Βραδυνά 2 φορές την εβδομάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυμαρικά ή ομελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόμενα με σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο είδος μεγαλύτερης αξίας από αυτά.
 Άρθρο 6
Παροχή έκπτωσης στις τιμές
Το άρθρο 5.8 της υπ’ αριθμ. 20/1997 Δ.Α. τροποποιείται ως εξής:
«5.8. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων.
Συμφωνείται να παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών σ’ ολόκληρη την επικράτεια στους ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της χώρας έκπτωση 30% στις κατ’ έτος καθοριζόμενες τιμές των ξενοδοχείων με την επίδειξη του Επαγγελματικού Βιβλιαρίου ή της Επαγγελματικής Ταυτότητας ή άλλως με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόμενου από σχετική βεβαίωση του εργοδότη – ξενοδόχου.»
 
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2008.