(Π.Κ. 63 / 11-7-2008) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Τοπική Κλαδική) – (Π.Κ.: 63/11.7.2008)
Σήμερα την 3η Ιουλίου 2008 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυκτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκη και 1. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη, 2. της Ένωσης Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, 3. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι. Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου. 
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
1. Οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της παρούσας αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 3,5%. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2008 αυξάνονται από 1.7.2008 κατά 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2009 κατά 2,5%. Οι βασικοί αυτοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2009 κατά 4,10% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Η ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. έτους 2007 αυξάνεται με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημεροχρονολογίες και διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1.1.2008
– Για τους σερβιτόρους: 59,83 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 51,39 ευρώ 
Από 1.7.2008 ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους: 61,92 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 53,19 ευρώ 
Από 1.1.2009 ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους: 63,47 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 54,52 ευρώ 
Από 1.7.2009 ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους: 66,07 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 56,75 ευρώ 
Αρθρο 3
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας αναμορφώνεται κατά τα ως άνω ποσοστά των βασικών μισθών και για τα ίδια χρονικά διαστήματα και διαμορφώνεται ως εξής: α) από 1.1.2008 σε 4,76 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας, β) από 1.7.2008 σε 4,93 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας, γ) από 1.1.2009 σε 5,05 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας, δ) από 1.7.2009 σε 5,26 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας.
Αρθρο 4
Θεσμικά θέματα
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για την μεταφορά προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα καθορίζονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου μόνο για τα θέματα της επαναπρόσληψης, της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως και του επιδόματος τροφής.
Αρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
1. Οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. που δεν τροποποιούνται από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.
3. Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2008.