(Π.Κ. 42 / 9-6-2006) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ.Σ.Ε. 01/06/2006, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου. (Π.Κ. 42/9-6-2006)
Σήμερα την 1 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου ενώπιον της μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντότσικα μεταξύ:
Του Συνδέσμου Υπαλλήλων Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυχτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Μιχαήλ Γαρεφαλάκη
και
1. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μανόλη Βαρκαράκη
2. της Ένωσης Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μιχαήλ Αντωνιδάκη
3. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κωνσταντίνο Παπαδάκη
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:
 Άρθρο 1
 Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του Νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία απ΄ τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
Άρθρο 2
Μισθολογική κατάταξη ξενοδοχοϋπαλλήλων σε κατηγορίες
Οι εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στην παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι Α’, αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφ’ όσον διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προϊστάμενοι-ες πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής και θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέϊντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, μάγειροι Β’, ζαχαροπλάστες, φύλακες, κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος, (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης και μάγειρος Γ’.
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, ντισκ τζόκει, και εργάτες (αποθήκες, καθαριότητας ακτών, πισίνας, κ.λπ.).
Άρθρο 3
 Βασικοί μισθοί
1. Βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, όπως ίσχυαν την 31-12-2005 προσαυξάνονται από 1-1-2006 σε ποσοστό 3% και όπως θα ισχύουν την 30-6-2006 προσαυξάνονται από την 1-7-2006 σε ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Το επίδομα πολυετίας από την 1-1-2006 ορίζεται σε 4,40 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας και από την 1-7-2006 ορίζεται σε 4,60 ευρώ.
3. Η ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως ασχολουμένων
α) Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, αμείβονται με ημερομίσθιο για απασχόληση 8 ωρών το οποίο από 1-1-2006 καθορίζεται ως εξής:
 Για τους σερβιτόρους 52,70 ευρώ.
 Για τους βοηθούς σερβιτόρους 45,20 ευρώ.
Και από 1-7-2006 ως εξής
 Για τους σερβιτόρους 54,50 ευρώ.
 Για τους βοηθούς σερβιτόρους 46,80 ευρώ.
β) Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες.
γ) Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΕΓΣΣΕ.
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η σύμβαση αυτή αρχίζει την 1-1-2006.
Άρθρο 5
 Γενική ρύθμιση
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής δεν θίγονται.
2. Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων που δεν τροποποιούνται με την σύμβαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ.
3. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.