( Π.Κ. 30 / 4-10-2010)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων (ΣΣΕ από 2-8-2010 Π.Κ. 30/4-10-2010).

Δευτέρα, Οκτωβρίου 04, 2010, 07:00 ΜΜ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Χανίων.

Στα Χανιά σήμερα την 2η Αυγούστου 2010, ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Κώστα Παπαδημητρίου, εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Κυρίων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων Ν. Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Μανώλη Γιαννούλη  και Ιωάννη Σταθάκη.
Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος  από τους Νικόλαο Κόρακα, Φραγκίσκο Χατζηαγγελάκη και Γεώργιο Μαθιουλάκη.
Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενο από τους Ε. Μπαμιάκη και Ν. Χειλαδάκη,
 
συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε στην  κατάρτιση αυτής της Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως κατωτέρω.

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικισμούς (μπακαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπιννκ), τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νομού Χανίων.
Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία απ’ τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Χανίων.

Άρθρο 2

Κατάταξη σε Κατηγορίες
Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαιρέτως φύλου, στις κατηγορίες:
Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαιτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α΄, νυχτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α΄.
Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιντ.
Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Γ΄ και αποθηκάριος τροφίμων.
Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης, ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών.
Άρθρο 3
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια
3.1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 σύμφωνα με την από 1-8-2008 ΣΣΕ, Π.Κ. 104/(6/8/2008) Σ.Σ.Ε., παραμένουν σταθεροί για την περίοδο 1-1-2010 έως 31-12-2010 ως εξής: αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται συνολικώς ως εξής:

Κατηγορία Α:         949,80 ευρώ
Κατηγορία Β:         929,77 ευρώ
Κατηγορία Γ:         911,33 ευρώ
Κατηγορία Δ:         870,97 ευρώ

3.2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, αυξάνονται από 1-1-2011 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Α:         959,30 ευρώ
Κατηγορία Β:         939,07 ευρώ
Κατηγορία Γ:         920,44 ευρώ
Κατηγορία Δ:         879,68 ευρώ

3.3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2011, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2012, κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Α:         968,90 ευρώ
Κατηγορία Β:         948,46 ευρώ
Κατηγορία Γ:         929,64 ευρώ
Κατηγορία Δ:         888,48 ευρώ

3.4. Από τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες και για τα ίδια χρονικά διαστήματα το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων διαμορφώνεται ως εξής:

α. από 1-1-2010 έως 31-12-2010 το ημερομίσθιο παραμένει σταθερό
– για τους σερβιτόρους σε 68,15 ευρώ
– για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,16 ευρώ,
β. από 1-1-2011 έως 31-12-2011
–         για τους σερβιτόρους σε 68,83 ευρώ
–         για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,76 ευρώ
γ. από 1-1-2012
–         για τους σερβιτόρους σε 69,52 ευρώ
–         για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 61,37 ευρώ
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

Άρθρο 4

Γενική ρύθμιση

Επίδομα Προϋπηρεσίας

Α. Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας, από τις ίδιες ημερομηνίες και τα ίδια χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας διαμορφώνεται ως εξής:

α) από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 παραμένει σταθερό στο ποσόν των 5,49 ευρώ,
β) από 1-1-2011 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,54 ευρώ.
γ)  όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2011, αυξάνεται περαιτέρω από 1-1-2012 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,60.

Β. Ειδικά   για  εκείνους  που  προσλαμβάνονται  ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και  των  δύο  φύλων  και  με την προϋπόθεση ότι είναι  πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον  μέχρι μετεκπαιδεύσεως,  αναγνωρίζεται  και  προσμετράται  νόμιμος   προϋπηρεσία  που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που  εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Άρθρο 5

Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας
5.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου  για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότερα όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
5.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6

Λοιπές Ρυθμίσεις
α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2010 εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην σ.σ.ε. των ετών 2010-2011-2012 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Χανίων» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισθού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.