(Π.Κ.Κοιν.Eπιθ. Ηρακλείου Κρήτης  88 / 18-7-2006)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου – Π.Κ.: 88/18.7.2006
Σήμερα στις 15.7.2006, στο Ηράκλειο Κρήτης, οι υπογράφοντες: 1) Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Γεώργιο Αρετίνη, πρόεδρο, 2) Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Νικηφόρο Λαμπρινό, πρόεδρο και 3) Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων «Φιλοξενία», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Μανώλη Χατζάκη, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Τοπικής Κλαδικής συλλογικής σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, θερέτρων, τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ), τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, στις θερινές διαμονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νομού Ηρακλείου.
Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του Νομού Ηρακλείου.
Αρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες
α) Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα, αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός Α’, νυχτοθυρωρός Α’, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, μπουφετζής, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτής ή ταμπλίστας, μάγειρας Α’, υπεύθυνος τμήματος ζαχαροπλαστικής (αρχιτεχνίτης) και αποθηκάριος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρης, τηλεφωνητής, μαιν κουράντ, μάγειρας Β’, τεχνίτης ζαχαροπλάστης, φύλακας, κόπτης κρεάτων και βοηθός προϊσταμένου-ης ορόφων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης, μάγειρας Γ’, βοηθός τεχνίτη ζαχαροπλάστη και καμαριέρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρών, ντισκ τζόκεϊ, ναυαγοσώστης και εργάτης (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, εργάτης γενικών καθηκόντων).
β) Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά του προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας τους θα καθορίζονται από τη Δ.Α.14/2006 που καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας και εν συνεχεία από την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. από την έναρξη ισχύος τους. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρούσας σχετικά με την επαναπρόσληψη και την αποζημίωση είτε λόγω καταγγελία της σύμβασης εργασίας είτε λόγω συνταξιοδότησης. Η πριν από την 1.1.2006 προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων σε ξενοδοχεία και εποχιακά απασχολούμενων οδηγών δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της παραπάνω αποζημίωσης.
Αρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
1. Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών όλων των κατηγοριών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,5%.
Κατόπιν τούτου, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
 3. Για τους ηλεκτρολόγους εφοδιασμένους με άδεια ή πτυχίο του Ν.6422/1934 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, καθώς και τους βοηθούς της άνω ειδικότητας που απασχολούνται στις άνω αναφερόμενες επιχειρήσεις, εφαρμογή έχουν -ως προς τη διαμόρφωση των αποδοχών τους- οι όροι αμοιβής και εργασίας της εκάστοτε ισχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. των ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων όλης της χώρας.
4. Για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται στις άνω αναφερόμενες επιχειρήσεις, εφαρμογή έχουν -ως προς τη διαμόρφωση των αποδοχών τους- οι όροι αμοιβής και εργασίας της εκάστοτε ισχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.
Αρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το επίδομα προϋπηρεσίας αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,5% και διαμορφώνεται σε 4,47 ευρώ και από 1.7.2006 αναπροσαρμόζεται εκ νέου κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται σε 4,63 ευρώ για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.
Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται, σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα.
Αρθρο 5
Λοιπά επιδόματα
α) Επίδομα οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
β) Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), ως εξής:
Για τους πτυχιούχους ανώτερων τουριστικών σχολών, σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους μέσων τουριστικών σχολών, τους απόφοιτους σχολών μετεκπαίδευσης και τους απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, σε ποσοστό 10%. Για τους απόφοιτους της ταχύρυθμης εκπαίδευσης, σε ποσοστό 6%.
γ) Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των παραπάνω άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σε αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος του μήνα.
δ) Επίδομα στολής: Χορηγείται, σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα σε ποσοστό 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία).
ε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του άρθρου 3 (βασικός μισθός), στους παρακάτω εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου:
1. Καθαριστές κοινόχρηστων χώρων.
2. Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των μη κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.
3. Εργαζόμενους στα πλυντήρια.
4. Προϊσταμένους και βοηθούς ιατρών.
Επίσης, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται σε όλο το προσωπικό κουζίνας, σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών.
ζ) Επίδομα τροφής: Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται (σε όσους από το προσωπικό αφορά η παρούσα επιθυμούν) να παρέχουν τροφή, εκπιπτόμενου στην περίπτωση αυτή ποσοστό 2% από τον βασικό μηνιαίο μισθό. Εάν ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν ποσοστό 10%, επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον αφορά τη χορήγηση τροφής και εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, ισχύουν τα οριζόμενα με την υπ’ αριθ. 28/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, που κηρύχτηκε εκτελεστή με την υπ’ αριθ. 16543/1983 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
η) Επίδομα διαμονής: Για όσους εργαζόμενους που αφορά η παρούσα σύμβαση, απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών του άρθρου 3.
θ) Επίδομα μεταφοράς: Οι εργοδότες που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου, υποχρεούνται να μεταφέρουν τους εργαζόμενους που απασχολούν και καταλαμβάνονται από την παρούσα με δικά τους μεταφορικά μέσα. Διαφορετικά, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.
ι) Επίδομα οθόνης: Καταβάλλεται επίδομα οθόνης σε ποσοστό 5% επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.
Αρθρο 6
Προσαυξήσεις
Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 3, 4 και 5, χορηγούνται στους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα, καθώς και τις νυχτερινές ώρες. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των νόμίμων αποδοχών (βασικός μισθός συν επιδόματα).
Αρθρο 7
Εξασφάλιση 26πλάσιου
Οι αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη.
Αρθρο 8
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.
Αρθρο 9
Ωράριο εργασίας
Οι ημέρες της κάθε εβδομάδας εργασίας όλων των εργαζομένων που καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση αυτή, καθορίζονται σε πέντε (5), με σαράντα (40) ώρες εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις που αφορά η ρύθμιση αυτή. Οι πάσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα κ.λπ.) που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση σαράντα (40) ωρών, που κατανέμονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς πέραν του ανώτατου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξαιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας. Η υπέρβαση των προαναφερόμενων χρονικών πλαισίων εργασίας δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής των νόμιμων προσαυξήσεων.
Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση νόμιμης απασχόλησης του/της μισθωτού σε Κυριακή ή αργία, η αμοιβή και η προσαύξηση (75%) θα καταβάλλεται επί των πραγματικών ωρών εργασίας.
Αρθρο 10
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενων
Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές), και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση γι’ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και σε έντυπο – δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτός.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 15η Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
Αρθρο 11
Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολούμενων
Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης. Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελία με προειδοποίηση, εκτός για δικαιολογημένη αιτία. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμένουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζόμενου από τον εργοδότη.
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και αποχωρούν από την εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
Αρθρο 12
Αδεια γάμου – Αδεια μητρότητας: Στους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, χορηγείται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν.539/1945. Επίσης, χορηγείται άδεια μητρότητας σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αναλογία άδειας εποχιακά απασχολούμενων: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία άδειας δυόμισι (2,5) ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης, καθώς και επίδομα άδειας δυόμισι (2,5) ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό (1/2) μηνιαίο μισθό.
Αρθρο 13
Αμοιβές έκτακτων και ανήλικων
Α. Το ημερομίσθιο όσων προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, για απασχόληση μέχρι οκτώ (8) ωρών, όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνεται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,5% και διαμορφώνεται για μεν τους σερβιτόρους σε 55,80 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους σε 48,39 ευρώ και έτσι διαμορφωμένο αυξάνεται εκ νέου από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται για μεν τους σερβιτόρους σε 57,75 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους σε 50,08 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές εκ 75% και 25%, αν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Β. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανήλικων, δηλαδή αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 14
Ημέρες ανάπαυσης εργαζόμενων
Από την κατάθεση της Σ.Σ.Ε. αυτής στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζόμενων στις κατηγορίες ξενοδοχείων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης, ανεξάρτητα κλινών, είναι συνεχόμενες και κυλιόμενες, ώστε να συμπίπτει ανάπαυση μίας (1) Κυριακής τουλάχιστον ανά επτά (7) εβδομάδες.
Αρθρο 15
Χορήγηση έκπτωσης στα ξενοδοχεία
Οι περιλαμβανόμενοι στην παρούσα μισθωτοί, κάθε ειδικότητας, δικαιούνται μετά των μελών τους έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών, στις περιπτώσεις ιδιωτικής διαμονής τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Ηρακλείου.
Αρθρο 16
Οι αποζημιώσεις της παρ. 1, περ. α’ του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής και καθορίζονται συνολικά ως εξής:
– Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια.
– Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια.
– Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 15 ημερομίσθια.
– Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια.
– Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 60 ημερομίσθια.
– Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια.
– Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια.
– Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια.
– Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.
Αρθρο 17
Επιπλέον των από τον νόμο προβλεπόμενων αργιών, για τους υπαγόμενους στην παρούσα ορίζονται ως αργίες και οι εξής: α) 1η του έτους (Πρωτοχρονιά), β) 11η Νοεμβρίου, εορτή πολυούχου του σωματείου και γ) 6η Ιανουαρίου (Θεοφανίων).
Αρθρο 18
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή του δεύτερου (2ου) μήνα εργασίας τη συνδικαλιστική εισφορά του εργαζόμενου προς το σωματείο. Ειδικά για το έτος 2006, η παρακράτηση θα γίνει στις αποδοχές του μήνα Αυγούστου. Η παρακράτηση ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των 15,00 ευρώ ετησίως και αποδίδεται στον Σύνδεσμο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με κατάθεση στον υπ’ αριθ. 5752-019360-423 λογαριασμό του συνδέσμου στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιχείρηση υποχρεούται κατά την κατάθεση των εισπραχθέντων ποσών να αναφέρει το όνομα του καταθέτη.
Αρθρο 19
Εφαρμογή θεσμικών όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
Αρθρο 20
Λοιπές διατάξεις
1. Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα αποδοχές με βάση νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διοικητικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α.16/2005, καθώς και των προηγούμενων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. και ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 21
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις.