Έχετε ξενοδοχοϋπάλληλο που θα πρέπει να τον ασφαλίσετε στο ταμείο ΙΚΑ Ειδικό Λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων που θα πρέπει να εμφανιστεί στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 36. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα; Γιατί σας εμφανίζεται με Τύπο Αποδοχών 15 ;
Θα πάτε και θα δημιουργήσετε το συγκεκριμένο ταμείο. Στο Πακέτο Κάλυψης του ταμείου θα βάλετε τον κωδικό 4172, στο Λεκτικό του το ανάλογο Λεκτικό. Επίσης θα ορίσετε το ταμείο ως Κύριο και όχι επικουρικό. Μετά και αφού έχετε βάλει το ταμείο αυτό στην καρτέλα του εργαζόμενου θα υπολογίσετε κανονικά την μισθοδοσία σας. Το πρόγραμμα θα «σπάσει» αυτόματα την ΑΠΔ με Τύπο Αποδοχών για τις εισφορές του συγκεκριμένου ταμείου σε 36.
Προσοχή: Αν το ταμείο το είχατε ορίσει ως Επικουρικό θα σας εμφανίζονταν με τύπο αποδοχών 15.