Έχετε υπάλληλους που δούλεψαν τα ρεπό τους και θα πρέπει να αμειφθούν. Θέλετε να φαίνεται και το ποσό των ρεπό αλλά και οι ημέρες του ρεπό που οι εργαζόμενοι τις εργάστηκαν. Τι θα κάνετε;
Για να φανούν οι αποδοχές των ρεπό ξεχωριστά στην απόδειξη μισθοδοσίας θα πρέπει να τα δημιουργήσετε σαν νέα επιδόματα. Στο κάθε επίδομα θα ορίσετε αν συμμετέχει στις ασφαλιστικές εισφορές, στον φόρο, αν είναι τακτική αποδοχή κτλ. Επίσης θα ορίσετε και τον τρόπο που θα υπολογίζεται το επίδομα (αν είναι σταθερό, χρηματικό, αν είναι ποσοστό επί του μισθού κτλ).
Αν τώρα θέλετε στην απόδειξη μισθοδοσίας να φαίνεται και ο αριθμός των ρεπό που εργάστηκε ο υπάλληλος, θα πρέπει στα επιδόματα των ρεπό που ανοίγετε να ορίσετε στα λεκτικά τους τον αριθμό ημερών του ρεπό. Στην Απόδειξη Μισθοδοσίας θα εμφανιστεί το λεκτικό του επιδόματος, πχ «Μη δεδουλευμένο ρεπό 3 ημέρες», και το αντίστοιχο ποσό του. Θα ανοίξετε τόσα επιδόματα όσα και οι εκάστοτε ημέρες των ρεπό που δίνετε.