Το ξενοδοχείο σας απασχολεί εποχικό προσωπικό το οποίο και απολύεται λόγω λήξεως της εποχικότητάς τους. Πώς θα το χειριστείτε;
Στην καρτέλα του εργαζόμενου θα πάτε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και θα ξεκλικάρετε τους μήνες που δεν θα εργάζεται ο υπάλληλος από τις Μισθοδοτικές Περίοδοι. Δηλαδή οι μήνες εργασίας του ξενοδοχοϋπαλλήλου θα είναι μικρότεροι από τους 10 (εποχιακός). Επίσης θα πρέπει στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Εποχιακή Απασχόληση να έχετε δηλώσει Ναι.
Στη συνέχεια θα υπολογίσετε την Αποζημίωση Απόλυσης (αφού έχετε τοποθετήσει την ημερομηνία αποχώρησης στις Ημερομηνίες) για να σας εκτυπωθεί και η καταγγελία σύμβασης.
Θα πάτε λοιπόν στην Μισθοδοσία Περιόδου και θα υπολογίσετε την Αποζημίωση Απόλυσης. Μετά θα πάρετε την Καταγγελία Σύμβασης από τις εκτυπώσεις.
Στη συνέχεια θα υπολογίσετε για τον εποχιακό ξενοδοχουπάλληλο την Άδεια Ληφθείσα ώστε να γίνει η παρακράτηση των εισφορών.
Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα βλέποντας τον εργαζόμενο ως εποχιακό και με λιγότερους μήνες απασχόλησης, θα ενημερώσει την ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 07 (Αποδοχές Αδειών Εποχιακής Απασχόλησης) με τις αντίστοιχες εισφορές του ταμείου.
Στα πεδία των ημερομηνιών της Άδειας Ληφθείσας θα βάλετε τις ημερομηνίες της άδειας. Θα βάλετε ολόκληρο το εύρος των ημερομηνιών αδείας του εργαζόμενου και όχι μόνο του συγκεκριμένου μήνα που υπολογίζετε την Άδεια Ληφθείσα. Αν λοιπόν οι ημέρες αδείας επεκτείνονται και στον επόμενο μήνα το πρόγραμμα θα κάνει το “σπάσιμο” των μηνών αυτόματα.