Έχετε έναν ξενοδοχοϋπάλληλο που θέλετε να του δώσετε την άδειά του στο τέλος της περιόδου. Οι ημερομηνίες της αδείας του επεκτείνονται και στον επόμενο μήνα. Πχ φεύγει στις 25 Οκτωβρίου και δικαιούται 15 ημέρες αδείας. Βάζετε λοιπόν στα σχετικά πεδία της Άδειας Ληφθείσας από 25/10/2008 έως 10/11/2008, αλλά το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να καταχωρήσετε αυτή την ημερομηνία. Τι θα πρέπει να κάνετε;
Γενικά όταν περνάτε Άδεια μέσα σε κάποιον μήνα θα πρέπει το εύρος των ημερομηνιών που βάζετε να μην ξεπερνούν τις ημέρες του μήνα.
Εξαίρεση υπάρχει στους ξενοδοχοϋπαλλήλους οι οποίοι αν και παίρνουν την άδειά τους στον τελευταίο μήνα, αυτή μπορεί να σπάσει στον επόμενο εφόσον συντρέχει λόγος.
Προϋπόθεση για να γίνει αυτό αποτελεί στην καρτέλα του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία να έχετε έχετε ξεκλικάρει τους μήνες που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, και ότι οι μήνες που είναι κλικαρισμένοι, οι μήνες εργασίας, είναι το πολύ 10.

Αν το κάνετε αυτό το πρόγραμμα θα σας αφήσει να βάλετε εύρος ημερομηνιών που να περικλείει και τον επόμενο μήνα. Να σημειωθεί ότι η ΑΠΔ θα «σπάσει» κανονικά τις ημέρες των δύο περιόδων.
Άδεια Ληφθείσα + 10 μήνες εργασίας (στην καρτέλα του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία). > «Σπάσιμο» των ημερών της αδείας και στους επόμενους μήνες.