Σε κάποιον εργαζόμενο ενώ έχετε “τρέξει” την μισθοδοσία του, το πρόγραμμα δεν εμφανίζει τις κρατήσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου.
Ελέγξτε εάν στον συγκεκριμένο εργαζόμενο έχετε ορίσει το ταμείο του. Επίσης ελέγξτε το ταμείο του εργαζόμενου εάν έχουν οριστεί σωστά οι συντελεστές παρακράτησης του ταμείου. (Στην Διαχείριση του Ταμείου, στο Ιστορικό του).