Ποιες είναι οι κυριότερες κοινωνικές άδειες:Συνδικαλιστική άδεια:

Την συνδικαλιστική άδεια την δικαιούνται τα στελέχη όλων των εργατικών οργανώσεων (τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια).
Στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση τα μέλη της πλέον αντιπροσωπευτικής, δηλαδή της ΓΣΕΕ, δικαιούνται άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Για τα Εργατικά κέντρα και τις Ομοσπονδίες (δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις), ισχύουν τα ακόλουθα:
-Αν οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 μέλη τότε ο πρόεδρος ή η ομοσπονδία δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές 15 ημερών ανά μήνα.
-Αν οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501 έως 10000 ψηφίσαντα μέλη τότε ο πρόεδρος του Εργατικού κέντρου ή ομοσπονδίας, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας δικαιούται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.
Οι λόγοι της αδείας είναι για την άσκηση των καθηκόντων τους, εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους.

Τα συνδικαλιστικά στελέχη θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον εργοδότη τους για την σχετική χορήγηση αδείας. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική.

Γονική άδεια:

Εργαζόμενος που έχει κλείσει -1- χρόνο προϋπηρεσίας στον εργοδότη δικαιούται γονική άδεια ανατροφής παιδιού στο διάστημα από την λήξη της μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 3,5 ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει μέχρι 3,5 μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση την σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των συζύγων, ή χηρείας ή γέννησης παιδιού εκτός γάμου η γονική άδεια την οποία δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού είναι μέχρι -6- μήνες. Οι γονείς κάνουν αίτηση γραπτά στον εργοδότη τους, και τους χορηγείται ανάλογα με την προτεραιότητα τους.
Η άδεια δίνεται άνευ αποδοχών.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης:
Για κάθε παιδί μέχρι 16 ετών οι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση -4- εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακού έτους, συνολικά και για τους -2- γονείς για να παρακολουθήσουν την σχολική πρόοδο των παιδιών τους.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι συνεχόμενη με την κανονική των εργαζόμενων. Δίνεται δε με αποδοχές.

Άδεια γάμου:
Οι εργαζόμενοι που παντρεύονται δικαιούνται άδεια με αποδοχές 5 ημέρες για πενθήμερο και 6 ημέρες για 6ημερο.
Η άδεια είναι με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με την κανονική. Η χορήγηση αδείας δεν εξετάζει αν ο γάμος είναι πολιτικός ή θρησκευτικός ή αν ο εργαζόμενος έχει προϋπηρεσία στον εργοδότη ή όχι.
Η άδεια θα πρέπει να δοθεί σε εύλογο διάστημα σε σχέση με τον γάμο, και όχι σε κάποια άλλη στιγμή.

Φοιτητική άδεια
Οι εργαζόμενοι που φοιτούν και είναι μέχρι 28 ετών δικαιούνται κάθε χρόνο φοιτητική άδεια 30 ημερών για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές + 2 έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Οι αποδοχές των 30 ημερών ανά έτος της αδείας δεν καταβάλλονται από την εταιρία αλλά από τον ΟΑΕΔ.

Άδεια θανάτου συγγενούς

Χορηγείται άδεια -2- ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, παιδιών, γονέων και αδελφών, εγγόνια και παππούδες.

Άδεια λόγω συμμετοχής εργαζόμενου σε εφορευτική επιτροπή
Το ΠΔ. 96/2007 δεν προβλέπει ειδική άδεια με αποδοχές λόγω συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή βουλευτικών, ευρωεκλογών κτλ.

Εκλογική άδεια

Για την Εκλογική άδεια και με βάση τον ν. 1180/1981, ισχύουν τα ακόλουθα:
-Για μισθωτούς με 6ήμερη σχέση εργασίας:
Α) αν η μετακίνηση του εργαζόμενου για να ψηφίσει είναι σε απόσταση 100-200 χιλ χορηγείται -1- ημέρα άδειας με αποδοχές.
Β) Αν η μετακίνηση είναι από 201-400 χιλ, 2 εργάσιμες
Γ) > 400, 3 εργάσιμες.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην εταιρία ότι θα κινηθούν οδικώς.
Δ) αν η μετακίνηση γίνεται σε νησί, τότε η άδεια θα εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τις -3- εργάσιμες.

-Για μισθωτούς με 5ήμερη σχέση εργασίας:

A) Αν η μετακίνηση είναι από 201-400 χιλ, 1 εργάσιμη
B) > 400 χιλιόμετρα, 3 εργάσιμες.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην εταιρία ότι θα κινηθούν οδικώς.
Δ) αν η μετακίνηση γίνεται σε νησί, τότε η άδεια θα εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τις -3- εργάσιμες.
Η εκλογική άδεια είναι με αποδοχές, και δεν συμψηφίζεται με την κανονική (συμψηφίζεται όμως αν περιλαμβάνει επίσημη αργία).