Οι λογαριασμοί του γενικού λογιστικού σχεδίου (όχι της εταιρίας, το γενικό), είναι κοινοί για όλες τις εταιρίες ή μόνο για την συγκεκριμένη;

Οι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού σχεδίου και αυτοί που ενδεχομένως να δημιουργηθούν από εσάς στη συνέχεια, είναι διαθέσιμοι για όλες τις εταιρίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενικό λογιστικό σχέδιο στο πρόγραμμα, επομένως αν κάνετε κάποιες μεταβολές εδώ θα αφορούν όλη την εφαρμογή και όχι μόνο την εταιρία στην οποία δουλεύατε την στιγμή της μεταβολής.
Όμως, κάθε φορά που κινείται ένας νέος λογαριασμός για πρώτη φορά σε μια εταιρία, μεταφέρεται και στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας αυτής, οπότε αν στη συνέχεια επιθυμείτε να μεταβάλετε κάποια από τα στοιχεία του λογαριασμού που θα επηρεάσουν μόνο την συγκεκριμένη εταιρία, τότε αυτό πρέπει να το κάνετε στην επιλογή Κύριες εργασίες > Λογιστικό σχέδιο εταιρίας.