Πού θα περάσετε τον Κωδικό και το Όνομα Χρήστη (Username και Password) ανά οικοδομικό έργο ώστε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την ΑΠΔ;
Μέσα στα Οικοδομικά > Οικοδομικά Έργα υπάρχει το πεδίο Χρήστης / Κωδικός. Εδώ τα τοποθετείτε ανά έργο ώστε να γίνει η αποστολή της ΑΠΔ.