Πώς ενημερώνεται ο Κωδικός 460 στην 2η σελίδα του Ε5;
Θα πάτε μέσα στα στοιχεία της εταιρίας στο πλήκτρο Ε5 στον Πίνακα Δ όπου υπάρχει το πεδίο:
Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Εδώ βάζετε το σχετικό ποσό (καταχωρητικά, το πληκτρολογείτε). Αν είναι κέρδη και η εταιρία έχει ζημιά τότε θα προστίθενται σε αυτήν (την ζημιά), ή αν η εταιρία έχει κέρδη θα αφαιρούνται από αυτά, ανάλογα.