Θέλετε οι λογαριασμοί των αγορών σας να ενημερώνουν και τον πίνακα ΣΤ, τον Εξωλογιστικό προσδιορισμό. Πώς θα το κάνετε αυτό; Γιατί ενώ έχετε αγορές δεν ενημερώνεται ο κωδικός 303 στον πίνακα – στ – του πίνακα ΣΤ στο έντυπο Ε3;
Θα πάτε στα Στοιχεία της εταιρίας στο πλήκτρο του Ε3, στο ταμπελάκι Πίνακας ΣΤστ. Εδώ θα βάλετε τους Συντελεστές. Επίσης στο κάτω μέρος της οθόνης, στους Μέσους όρους θα βάλετε αντίστοιχα τα σχετικά ποσοστά.

Για να ενημερωθεί ο κωδικός 303 θα πρέπει την εταιρία να την έχετε δηλώσει ως –Α- κατηγορίας μέσα από τα στοιχεία της από το ταμπελάκι Λειτουργία, στο σχετικό πεδίο.