Είσαστε μέσα στα στοιχεία της εταιρίας, στο Ε5. Ο κωδικός 101 του πίνακα Δ Ακαθάριστα έσοδα από εμπορία- μεταποίηση, δεν υπάρχει εδώ. Πώς ενημερώνεται λοιπόν αυτός ο κωδικός;
Αυτός ο κωδικός ενημερώνεται αυτόματα με βάση, από το Ε3. Αν λοιπόν δεν έχει γίνει σωστά η συνδεσμολογία με το Ε3, δεν θα ενημερωθεί εδώ. Δείτε στην οθόνη σας το Ε3 για το αν έχει ενημερωθεί σωστά.