Στο έντυπο Ε5, πώς ενημερώνεται ο κωδικός 039 στην σελίδα 2 του Ε5, Πίνακας Δ΄;
Θα πάτε μέσα στα στοιχεία της εταιρίας, στο Ε5, στο ταμπελάκι Πίνακας Δ’ . Λίγο πιο κάτω από την μέση, υπάρχει το πεδίο Ζημιές παρελθουσών χρήσεων 039. Είναι λοιπόν καταχωρητικό πεδίο (το βάζετε εσείς με το χέρι), δεν προέρχεται από κινήσεις.