Πως μπορώ να καλέσω ένα συνταγολόγιο στην τιμολόγηση;
Με το συνδιασμό των πλήκτρων ALT+Y στα είδη καλεί τα συνταγολόγια και τιμολογεί τα αναλυτικά είδη τους.