Πώς μπορώ να καλέσω μια παρτίδα/Serial Number από την τιμολόγηση; (επιλογή 1.1)
Με το που καλέσετε το είδος που είναι χαρακτηρισμένο στην δεύτερη σελίδα του ότι είναι παρτίδα ή Serial number αυτόματα το πρόγραμμα σας εμφανίζει τις συσχετισμένες παρτίδες/SN με Εnter στην ποσότητα.