Έχετε εργαζόμενο που έχει πχ 1860 ένσημα, ή 1860/300=6, 20 έτη προϋπηρεσίας στην εταιρία. Αν το κλιμάκιο της σύμβασης είναι πχ μέχρι 4 έτη 1200€, 4-6 1300€ και 6-9 1450€, σε ποιο κλιμάκιο θα ανήκει;
Θα ανήκει στο 6-9. Έχει μπει στο 6ο έτος άρα αλλάζει κλίμακα.
Αν είχε προϋπηρεσία 5,9 θα ήταν στο κλιμάκιο 4-6.