Πώς μπορώ να κινήσω ένα οικοδομικό έργο/υποκατάστημα στην τιμολόγηση;
Στην επιλογή 1.1 υπάρχει αντίστοιχο πεδίο όπου με Shift+? το αναζητάτε.