Πώς καταχωρώ μία λογιστική εγγραφή με νόμισμα;
Από την επιλογή 1.Α.

Με το που επιλέξετε του λογαριασμούς που θέλετε και το σύνολο της αξίας του παραστατικού στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το πεδίο Νόμισμα στο οποίο μπορείτε με SHIFT+? να επιλέξετε το νόμισμα που θέλετε και αυτόματα το πρόγραμμα θα κάνει την αναγωγή βάσει τις ισοτιμίας που έχετε καταχωρήσει στην επιλογή 5.3.4.