Έχετε πάει στα Οικοδομικά > Κινήσεις οικοδομικών. Στα Στοιχεία Κόστους στο Απολογιστικό Κατασκευαστικό Κόστος δίπλα από το πεδίο Αγορές Αγαθών, Λήψη υπηρεσιών και Μισθοδ. Εισφορές τι βάζετε;
Στο πρώτο κουτάκι βάζετε τις αγορές αγαθών Με δικαίωμα έκπτωσης. Βάζετε λοιπόν την Αξία της αγοράς, δίπλα την Αξία ΦΠΑ, και από κάτω βάζετε τις Αγορές αγαθών Χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Από εδώ ενημερώνεται το απολογιστικό έντυπο στην σελίδα 2 πίνακας Β’ Κατασκευαστικό Κόστος.
Θα πάτε Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα. Με δεξί κλικ, Εκτύπωση, ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, και έχετε τις επιλογές:

Ευρετήριο
Βιβλίο Κοστολογίου
Προϋπολογιστικό Κόστος
Απολογιστικό Κόστος

Θα πάρετε το Απολογιστικό κόστος και θα σας έχει ενημερώσει σχετικά την Σελίδα -2- του εντύπου στα κατάλληλα πεδία.