Καταχωρείτε κίνηση οικοδόμων. Κάνετε εισαγωγή, αλλά σας εμφανίζει μήνυμα: «Κενό πακέτο κάλυψης». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι το ταμείο που βάλατε στον οικοδόμο δεν έχει πακέτο κάλυψης. Και εδώ στην οθόνη των κινήσεων στο tab Εγγραφές ΑΠΔ μπορείτε να δείτε ότι το πακέτο κάλυψης είναι κενό, και να το συμπληρώσετε εκεί. Θα πρέπει όμως το πακέτο να μπει και στο ταμείο (κύριες εργασίες > ταμεία).
Πάντως όταν ανοίγετε το ταμείο γίνεται έλεγχος αν υπάρχει το πακέτο κάλυψης, όταν στο Είδος ταμείου έχετε δηλώσει το ΙΚΑ.