Θέλετε να αποστείλετε το αρχείο της οριστικής, της προσωρινής ή της ΑΠΔ. Όμως σας καθυστερεί η δημιουργία, η φόρτωση του αρχείου. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Αυτό μπορεί να γίνεται γιατί το πρόγραμμα είναι σε δίκτυο, και η σύνδεση με αυτό είναι αργή. Καθυστερεί επίσης όταν έχουμε μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
Μετά από λίγα λεπτά αναμονής λοιπόν θα γίνει κανονικά η αποστολή του αρχείου.