Έχετε καθηγητές σχολείου που η σύμβασή τους προβλέπει μέγιστο εργάσιμων ωρών 21 ώρες την εβδομάδα, 84 ώρες τον μήνα. Το ποσό της σύμβασης σε ποιες ώρες αναφέρεται; Στις 166,667 ή στις 84; Τι θα βάλετε στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών στις ώρες, το 84 ή το 166,667; Αν ο καθηγητής εργάζεται μερικές ώρες την ημέρα τι θα βάλετε στο Ιστορικό; Τι θα κάνετε με το ωράριο;
Το ποσό της σύμβασης, υπολογιστικά για το πρόγραμμα, αναφέρεται στις 166,667 ώρες, και ο υπολογισμός βγαίνει κανονικά. Στο Ωράριο θα βάλετε τις ώρες που δουλεύει, ως ωριαίες, όχι ως 45λεπτα. Αν ο καθηγητής εργάζεται μερικές ώρες την ημέρα, τότε τις Ώρες στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών, θα το χειριστείτε όπως σε κάθε εργαζόμενο. Αν πχ εργάζεται -3- ώρες την ημέρα, ανεξάρτητα πόσες φορές την εβδομάδα εργάζεται, τότε θα βάλετε 166,667*3/8 =62,50.
Αν ο καθηγητής δουλεύει διαφορετικό αριθμό ωρών ανά ημέρα τότε τον αντιμετωπίζετε σαν ωρομίσθιο.