Καθαρό εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματαΤα καθαρά κέρδη από ελευθέρια επαγγέλματα προσδιορίζονται για τις χρήσεις από 01.01.2003 και μετά μόνο με λογιστικό τρόπο (έσοδα- έξοδα= κέρδος). Αφαιρούνται λοιπόν οι δαπάνες από τις ακαθάριστες αμοιβές και το αυτό ποτ απομένει είναι το καθαρό εισόδημα. Παραδείγματα δαπανών που αφαιρούνται είναι οι αποσβέσεις παγίων, τα ενοίκια, οι αμοιβές προσωπικού κτλ

Για επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 1600 κε εκπίπτουν οι δαπάνες του σε ποσοστό 70%. Για αυτοκίνητα πάνω από 1600 κε εκπίπτει ποσοστό 35% με τις ίδιες προϋποθέσεις (οι δαπάνες είναι οι επισκευές, οι συντηρήσεις, τα τέλη κυκλοφορίας, τα ποσά που καταβάλλονται σε εταιρίες Leading κτλ).

Όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από έναν καλλιτέχνη, συγγραφέα, μουσικό, ζωγράφο, γλύπτη, οι δαπάνες αυτές κατανέμονται ισομερώς στο πρώτο έτος απόκτησης εισοδήματος από το έργο ή από την έκδοση βιβλίου κτλ.

Παράδειγμα: ένας συγγραφέας αποκτά μέσα στο 2013 δικαιώματα αξίας 40.000? και τα δηλώνει στο Ε1 . Θα φορολογηθεί για το 1ο έτος για τα 10000?, στο 2ο για άλλες 10000? , κτλ, έως το 2016 (4 χρόνια). Αν ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί στο έτος που πραγματοποιήθηκε το εισόδημά του, τότε δεν θα γίνει η παραπάνω κατανομή των εξόδων και εσόδων στο πρώτο έτος απόκτησης και στα επόμενα 3 έτη. Για όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις , τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την εφαρμογή του συντελεστή προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων.