Πώς καθαρίζω το αρχείο των αξιογράφων από τα διαγραμμένα;
Στην επιλογή 1.Δ.1 με τον συνδυασμό των πλήκτρων Alt + 9 …. Kαθαρισμός αρχείου από τα διαγραμμένα. Μικραίνει το αρχείο.

Απαιτεί μετά, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, Ανακατασκευή Index !!!