Πώς καταχωρώ χρωματολόγιο στο πρόγραμμα;
Από την επιλογή 5.4.8.2

Καταχωρούμε τα χρώματα που θέλουμε και πατάμε F10.