Πώς καταχωρώ έναν πωλητή;
Από την επιλογή 5.5.3

Καταχωρείτε ονόματα μέχρι και 197 πωλητών σας για να τα χρησιμοποιήσετε στην Τιμολόγηση ή στις Λογιστικές Εγγραφές.