Πώς καταχωρώ μία πιστωτική κάρτα;
Από την επιλογή 4.Φ.1 Αρχείο Πιστωτικών καρτών.

Δημιουργούμε το αρχείο Πιστωτικών καρτών που τυxόν θα χρησιμοποιήσουμε στην Τιμολόγηση.

Συμπληρώνουμε τα παρακάτω στοιχεία..

Κωδικός……………….. Συμπληρώνουμε τον κωδικό της κάρτας
Κάρτα………………….. Δίνουμε την περιγραφή της κάρτας
Κωδικός Τραπέζης…… Δίνουμε τον κωδικό της κάρτας που μας έχει δώσει η Τράπεζα

Λογ/μος Λογιστικής… Γράφουμε τον κωδικό της Λογιστικής που αφορά την συγκεκριμένη κάρτα. Σε αυτόν τον Λογαριασμό γίνονται οι εγγραφές από την Τιμολόγηση όταν τυχόν χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη κάρτα.

Τρεχ.Τραπ.Προμηθ…. Δίνουμε την Προμήθεια που μας παρακρατεί η Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα.

Παρατηρήσεις……….. Συμπληρώνουμε τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν την κάρτα

Τελευταία Ημέρα…….Συμπληρώνουμε την συμφωνημένη τελευταία ημέρα του μήνα (πχ 10)μέχρι την οποία κινήσεις που θα γίνουν θα πληρωθούν τον επόμενο μήνα διαφορετικά τον μεθεπόμενο. Το πεδίο χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των προβλεπομένων καταβολών των δόσεων (όταν οι δόσεις δεν προ-εισπράτονται).

Τα Υπόλοιπα πεδία είναι αθροιστές που ενημερώνονται αυτόματα κατά την Τιμολόγηση.

Καταχώρηση με το πλήκτρο F10