Πώς καταχωρώ ένα οικοδομικό έργο/υποκατάστημα;
Από την επιλογή 4.Β.1

Μπορείτε να καταχωρήσετε οικοδομικά έργα ή υποκαταστήματα εταιρειών.

Συμπληρώνετε Κωδικό, Περιγραφή, Διεύθυνση, Αδεια και Ποσοστό Ιδιωτών.

Καταχωρείτε με F10

Η αναζήτηση γίνετε με Shift + ? (Αναζήτηση με την Επωνυμία) F5 (Αναζήτηση με τον Κωδικό) CTRL+ F5 (Μαζική Αναζήτηση Κωδικός και Επωνυμία)