Πώς καταχωρώ νομίσματα και ισοτιμίες;
Από την επιλογή 5.3.4

Καταχωρείτε μέχρι και 50 ξένα νομίσματα με τις ισοτιμίες τους.

Με F10 καταχωρείτε.