Πως θα καταχωρήσετε έναν ελεύθερο επαγγελματία;
Θα μεταβείτε στην καρτέλα του Εργαζομένου, και ανοίγετε τον Ελεύθερο Επαγγελματία ως εργαζόμενο. Στο πεδίο Εργασιακή κατάσταση, στο ταμπελάκι Εργασιακά, τον ορίζετε ως Ελ. Επαγγελματία. Θα πάτε στο ταμπελάκι Αναγνώριση. Στο πεδίο Επάγγελμα Ελευθ. Επαγ .βάζετε το Επάγγελμά του (μπορείτε να δημιουργήσετε επάγγελμα ελεύθερου επαγγελματία. Στο πεδίο Συντελεστής ΦΜΥ βάζετε το αντίστοιχο ποσοστό του 20% για την παρακράτηση. Στο Ιστορικό (πλήκτρο οθόνης Αποδοχές ή F5), στην ημερομηνία Από.. θα βάλετε την 1η ημέρα του διμήνου που απασχολήσατε τον ελεύθερο επαγγελματία και για το οποίο δίμηνο θέλετε να υπολογίσετε τον ΦΜΥ. Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε -1- (μία «μερίδα» εργασίας). Εάν καταβάλετε στον ελεύθερο επαγγελματία ένα σταθερό ποσό κάθε δίμηνο, τότε θα τρέχετε την μισθοδοσία κανονικά κάθε δίμηνο. Εάν το ποσό που καταβάλετε στον ελεύθερο επαγγελματία αλλάζει κάθε δίμηνο, θα τοποθετείτε το κάθε νέο ποσό στις επόμενες γραμμές της Εξέλιξης Αποδοχών. Εάν επιθυμείτε να πληρώνετε τον ελεύθερο επαγγελματία σας μηνιαία, τότε θα «τρέχετε» μηνιαίες μισθοδοσίες. Στη συνέχεια στη Μισθοδοσία περιόδου θα τρέξετε για τον συγκεκριμένο ελεύθερο επαγγελματία τη μισθοδοσία του ως Τακτικές Αποδοχές. Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα εμφανίζεται στην Προσωρινή Δήλωση του ΦΜΥ όχι όμως και στην Οριστική Δήλωση του φόρου (δεν πρέπει να εμφανίζεται).