Πότε καταβάλλονται οι εισφορές επιδόματος αδείας στο ΙΚΑ:Για την καταβολή εισφορών επιδόματος αδείας δεν υπάρχει κάποια προκαθορσιμένη ημεορμηνία (όπως γίνεται με τα δώρα). Θα καταβληθούν στον επόμενο μήνα από αυτόν που δόθηκε το επίδομα.