Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Καταστάσεις πληρωμών. Ποια η έννοια των Καθαρών αποδοχών και του Πληρωτέου; Γιατί όταν προσθέτετε στο Πληρωτέο τις Προκαταβολές, τα δάνεια και το επίδομα ασθενείας δεν σας δίνει τις Καθαρές αποδοχές;
Οι Καθαρές αποδοχές είναι στην ουσία οι φορολογητέες, δηλαδή Μικτά μείον ασφαλιστικές εισφορές. Οι κρατήσεις και ο φόρος υπολογίζονται στις αρχικές μικτές αποδοχές (δεν έχει να κάνει ούτε με τις προκαταβολές, δάνειο, επίδομα ασθενείας κτλ).
Μετά αφαιρείται ο φόρος, οι προκαταβολές, δάνεια και επίδομα ασθενείας, ώστε να καταλήξει στο Πληρωτέο.

Άρα αν από το Πληρωτέο θέλετε να καταλήξετε στις Καθαρές αποδοχές, θα πρέπει να προσθέσετε επίδομα ασθενείας, δάνεια και προκαταβολές, αλλά ΚΑΙ τον Φόρο.

Καθαρές Αποδοχές = Πληρωτέο + δάνεια + προκαταβολές + Φόρος.

Πληρωτέο = Καθαρές αποδοχές – δάνεια – προκαταβολές – φόρος.

Καθαρές αποδοχές = Μικτές αποδοχές – Ασφαλιστικές Εισφορές

Άρα:

Μικτές αποδοχές – Ασφαλιστικές εισφορές = Πληρωτέο + δάνειο + προκαταβολές + φόρος.