Θέλετε να πάρετε κατάσταση ασφάλισης για οικοδόμους. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Κατάσταση ασφάλισης > Κατάσταση ΙΚΑ και θα τικάρετε την επιλογή «Εκτύπωση οικοδόμων».