Θέλετε να πάρετε την Κατάσταση ασφάλισης ξεχωριστά για τους κοινούς εργαζόμενους και ξεχωριστά για τους οικοδόμους. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Κατάσταση ασφάλισης: Υπάρχει η επιλογή Εκτύπωση Οικοδόμων που την κλικάρετε ανάλογα.