Δεν συμφωνεί η Κατάσταση ασφάλισης με την Πρώτη σελίδα της ΑΠΔ και με την ΑΠΔ, το συνοδευτικό έντυπο. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Γενικά δεν είναι ανάγκη να συμφωνούν ως προς τις κρατήσεις και τις η ΑΠΔ και η κατάσταση ασφάλισης, διότι ο εργαζόμενος μπορεί να έχει τεκμαρτά ή πλαφόν. Η ΑΠΔ δείχνει το ασφαλιστέο ποσό ενώ η Κατάσταση ασφάλισης το κανονικό ποσό.
Θα πάρετε την ΑΠΔ και θα δείτε ποιους εργαζόμενους δεν εμφανίζει.
Αν όχι, σε αυτούς που δεν τους εμφανίζει θα ελέγξετε στην καρτέλα τους αν στα Εταιρικά τους έχετε αποκλείσει από την ΑΠΔ (στο Εκτύπωση ΑΠΔ έχετε βάλει Όχι), και αν στα Εργασιακά, στα Ταμεία, έχετε βάλει το ΙΚΑ (και μέσα στην καρτέλα του ταμείου στο Είδος ταμείου είναι ΙΚΑ).
Αν όλα αυτά είναι εντάξει, τότε θα πάτε στις κινήσεις μισθοδοσίας των εργαζόμενων που δεν εμφανίζονται , στο ταμπελάκι Εγγραφές ΑΠΔ. Αν δεν είναι ενημερωμένο, τότε θα δείτε αν βάζετε φυτευτά τις αποδοχές της κίνησης στο ταμπελάκι Αποτελέσματα. Αν ναι, τότε θα σας υπολογίσει τις εισφορές του ΙΚΑ, αλλά δεν θα ενημερώσει ΑΠΔ.
Θα πρέπει στο ταμπελάκι Μισθοδοσία να βάλετε Μισθοδοτούμενες ημέρες, και αν είναι Ωρομίσθιος στο πεδίο Ώρες παρουσίας / Απουσίας θα πρέπει να βάλετε και τις ώρες.