Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Κατάσταση ασφάλισης. Πώς μπορείτε να την πάρετε ανά εργαζόμενο;
Η κατάσταση ασφάλισης δεν εκτυπώνεται ανά εργαζόμενο. Ο σκοπός της είναι η αποστολή του αρχείου στο αντίστοιχο ταμείο. Τις εισφορές του εργαζόμενου μπορείτε να τις δείτε από πολλές άλλες εκτυπώσεις ( την καρτέλα εισφορών του, μέσα από την Μισθοδοτική Κατάσταση κτλ). Μπορείτε όμως να επιλέξετε Εταιρία ή Εταιρίες της κατάστασης ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο οθόνης Επιλογή (παρ’ ότι αν αφήσετε εκεί τον κέρσορα η λεζάντα λέει Επιλογή Εργαζομένων, είναι Επιλογή Εταιριών.
Τέλος, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσατε να βάλετε για λίγο αυτόν τον εργαζόμενο σε ένα συγκεκριμένο Υποκατάστημα, και στα πεδία Από Υποκατάστημα Έως Υποκατάστημα να ορίσετε αυτό το συγκεκριμένο ( μάλλον αδόκιμος τρόπος). Πάντως γενικά ο σκοπός της Κατάστασης ασφάλισης δεν είναι να δείτε τις εισφορές του εργαζόμενου, αλλά να γίνει η αποστολή του αρχείου.
Σημείωση : Με την επιλογή Σύνολα Υποκαταστημάτων θα σας εμφανίζονται τα αθροίσματα ανά υποκατάστημα.