Παίρνετε την κατάσταση ασφάλισης για κάποιο συγκεκριμένο ταμείο και βλέπετε ότι το ποσό που αναγράφεται στο πεδίο Αποδοχές δεν συμφωνεί με το ποσό που αναγράφεται στο πεδίο Σύνολο. Τι μπορεί να φταίει;
Είναι πολύ πιθανό να έχετε αλλάξει τις Αποδοχές του εργαζόμενου από το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών.

Προσοχή: Αν πάτε και αλλάξετε τις αποδοχές του Ιστορικού σε εκείνη την γραμμή του μήνα που παίρνετε τις αποδοχές, τότε στην Κατάσταση Ασφάλισης το πεδίο Σύνολο θα ενημερωθεί με αυτό το νέο ποσό, ενώ το πεδίο Αποδοχές θα έχει το ποσό που «βλέπει» από την μισθοδοσία.

Παράδειγμα:

Έχετε στο Ιστορικό:

01/05/2099 1500€ 166,667

Τρέχετε την μισθοδοσία του 5ου μήνα και η κατάσταση ασφάλισης ενημερώνεται κανονικά με τα 1500€ στο πεδίο Αποδοχές όσο και στο πεδίο Σύνολο. Αν τώρα πάτε και κάνετε το 1500€ πχ 2000€ (χωρίς να ξανά τρέξετε μισθοδοσία) τότε αν πάρετε την Κατάσταση ασφάλισης θα έχετε στο πεδίο Αποδοχές 1500€, και στο πεδίο Σύνολο 2000€, που βέβαια είναι λάθος. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να αλλάζετε υπάρχουσα γραμμή στο Ιστορικό, παρά μόνον με την δική μας τηλεφωνική υποστήριξη.

Άλλο σενάριο:

Βάζετε τα τεκμαρτά στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών σε μία συγκεκριμένη γραμμή σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Μετά ενημερώνετε και την από κάτω γραμμή με νέες αποδοχές σε νέα ημερομηνία, αλλά δεν βάζετε τίποτα στα Τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογιστούν στο πραγματικό ποσό της νέας γραμμής του Ιστορικού, αφού δεν έχετε βάλει τεκμαρτά, ακόμα κι αν στον εργαζόμενο στην καρτέλα του έχετε δηλώσει Τεκμαρτές Εισφορές Ναι.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος (παλαιός ασφαλισμένος με πλαφόν 2332,25 € ) που έχετε βάλει τεκμαρτό ασφαλίσιμο στο Ιστορικό:

Έτος Μήνας Αποδοχές Ώρες Τεκμαρτές Τσκτικές
2010 1 2500 166,667 3500

Τώρα στην Μισθοδοσία Περιόδου θα γίνει παρακράτηση στα 2432,25€ και όχι στο τεκμαρτό 3500€ ακόμα κι αν τον έχετε δηλώσει να έχει τεκμαρτές εισφορές. Στην ΑΠΔ θα φανεί αυτό το ποσό, τα 2432,25 € και στην Κατάσταση ασφάλισης στο πεδίο Βασικές και στο πεδίο Σύνολο τα 2500€ , στο πεδίο Αποδοχές ΑΠΔ τα 2432,25€.

Αν τώρα πάτε και αλλάξετε (ανορθόδοξα, λανθασμένα), το Αποδοχές από τον 1ο μήνα και το κάνετε από 2500 π.χ. 2700€, χωρίς να ξανά τρέξετε την κίνηση, τότε η Κατάσταση ασφάλισης θα είναι:

Το πεδίο Βασικές θα ενημερωθεί με το 2700€, δηλαδή το παίρνει από το Ιστορικό.
Το πεδίο Σύνολο θα είναι ενημερωμένο από την κίνηση μισθοδοσίας και θα είναι 2500€.
Το πεδίο Σύνολο θα έχει το τεκμαρτό, τα 2432,25€.

Αν πάτε στην καρτέλα του και τον δηλώσετε Νέο Ασφαλισμένο (δηλαδή να μην πλαφονάρονται οι κρατήσεις), τότε δεν θα αλλάξει τίποτα στην κατάσταση ασφάλισης. Θα πρέπει να διαγράψετε και να ξανά τρέξετε την κίνηση. Το ίδιο και αν τον δηλώσετε τώρα στην καρτέλα του ότι δεν είναι με τεκμαρτά (δεν θα αλλάξει η κατάσταση ασφάλισης).

Σενάριο 1:
Αν τον εργαζόμενο τον δηλώσετε ότι ασφαλίζεται στις τεκμαρτές εισφορές αλλά δεν βάλετ κανένα ποσό στο Τεκμ. Εισφ στο Ιστορικό, αλλά ούτε και ασφαλιστική κλάση, τότε:
Όταν τρέξετε μισθοδοσία θα έχει μηδενικές κρατήσεις, η ΑΠΔ θα είναι κενή, και δεν θα υπάρχει κατάσταση ασφάλισης για τον εργαζόμενο. Αν τώρα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου και τον δηλώσετε να μην ασφαλίζεται στα τεκμαρτά, τότε δεν θα αλλάξει κάτι, θα πρέπει να ξανά τρέξετε την κίνηση.

Σενάριο 2 :
Αν πάτε στο Ιστορικό και σβήσετε το τεκμαρτό αυτό ποσό χωρίς να ξανά τρέξετε την κίνηση μισθοδοσίας τότε: Δεν θα αλλάξει κάτι ούτε στην κατάσταση ασφάλισης ούτε και στην ΑΠΔ, θα πρέπει να ξανά τρέξετε την κίνηση.

Σενάριο 3 :
Έχετε τον ίδιο εργαζόμενο, με το ίδιο Ιστορικό, όμως είναι Νέος Ασφαλισμένος, και ΔΕΝ πλαφονάρονται οι κρατήσεις του: Θα γίνει παρακράτηση στα 3500€. Η κατάσταση ασφάλισης θα είναι:
Βασικές: 2500€ , Σύνολο : 2500€ , Αποδοχές ΑΠΔ 3500€.

Σενάριο 4 :
Αν σε μία γραμμή του Ιστορικού έχετε και Τεκμαρτό ποσό, και τον εργαζόμενο τον έχετε δηλώσει με τεκμαρτά, αλλά στην από κάτω γραμμή ( με άλλη ημερομηνία, πχ στον 2ο μήνα), βάζετε άλλο ποσό Αποδοχών, και στο Τεκμαρτές Τακτικές δεν βάζετε τίποτα. Τρέχετε κίνηση και για εκείνον τον μήνα. Τον εργαζόμενο ακόμα τον έχετε επιλεγμένο ως τεκμαρτό.
Τώρα στην κίνηση μισθοδοσίας που δεν έχει μπει το τεκμαρτό δεν θα φέρει καθόλου εισφορές και δεν θα έχει ενημερώσει ούτε ΑΠΔ ούτε Κατάσταση ασφάλισης.
Η ΑΠΔ και η Κατάσταση ασφάλισης του 1ου μήνα θα είναι κανονικά ενημερωμένες σύμφωνα με την κίνηση μισθοδοσίας του 1ου μήνα και την γραμμή του ιστορικού στον μήνα αυτόν.