Στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων, ποια η χρησιμότητα της Κατάστασης Αποσβέσεων, και ποια της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Αποσβέσεων;

Με την συγκεντρωτική κατάσταση αποσβέσεων βλέπετε την συνολική απόσβεση των παγίων ανά λογαριασμό απόσβεσης. Δηλώνετε λογαριασμούς αποσβέσεων (προαιρετικά), ημερολογιακό διάστημα κτήσης, ημερομηνία απόσβεσης και αν θέλετε κατάσταση μόνο για τα αναπόσβεστα ή όλα τα πάγια. Στο πεδίο Επιλογή παγίου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε Συνόλων, Μεταβιβασθέντων ή Εν ενεργεία.

Με την Κατάσταση αποσβέσεων παίρνετε τις αποσβέσεις ανά πάγιο στοιχείο. Για να εκτυπώσετε την Κατάσταση αποσβέσεων πρέπει να δηλώσετε στα πεδία Από Ημερομηνία κτήσης Έως Ημερομηνία κτήσης το ημερολογιακό διάστημα της απόκτησης των παγίων (προτείνεται αυτόματα το δωδεκάμηνο του τρέχοντος έτους), και να τσεκάρετε αν θέλετε κατάσταση αποσβέσεων μόνο για τα αναπόσβεστα ή όλα τα πάγια. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε τους Λογαριασμούς Αποσβέσεων για τους οποίους θέλετε να πάρετε κατάσταση αποσβέσεων.