Έχετε ωρομίσθιο (π.χ. καθηγητή ή καθαρίστρια), κάνετε την αποζημίωση απόλυσης και παίρνετε το σχετικό έντυπο καταγγελίας. Όμως στην Ειδικότητα σας εμφανίζει την λέξη Εργάτης και όχι την λέξη Ωρομίσθιος. Γιατί γίνεται αυτό;
Οι οδηγίες του εντύπου αναφέρουν ότι στο πεδίο αυτό θα αναφέρεται η λέξη Υπάλληλος ή Ημερομίσθιος (δεν κάνει λόγο για την λέξη ωρομίσθιο). Επίσης οι κλίμακες φορολόγησης αποζημίωσης απόλυσης αναφέρονται στον υπάλληλο και τον ημερομίσθιο (και όχι σε ωρομίσθιο).